SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – we wtorek, 24 października 2023 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów. Radę reprezentowali: Zastępca Przewodniczącego – Pan Jacek Bem oraz Rzecznik Prasowy – Pan Rafał Narloch. Z naszej strony w spotkaniu uczestniczyły: Pani Bogusława Tylus-Czarnota, Pani Hanna Barcz oraz Pani Joanna Zabłudowska. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznej współpracy, w tym praktycznych aspektów wdrażania nowej ustawy o kuratorach sądowych. Rozmawialiśmy o nowych wyzwaniach i o tym, co nas łączy w tak ważnych sprawach jak wynagrodzenia kuratorów, warunki pracy jak i przyszłości

STANOWISKO: Rekompensata za pracę w niedziele i święta

  STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasad rekompensaty za pracę świadczoną w niedzielę i święta przez pracowników, do których stosuje się ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury działając na podstawie art. 26 pkt. 2 i 3, a także art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) przedstawia poniższe stanowisko. Zgodnie z art. 29 § 2

Stanowisko ws. naruszania uprawnień związków zawodowych

STANOWISKO Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 września 2023 r. w sprawie naruszania uprawnień zakładowych organizacji związkowych dot. uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych W związku z kolejnym już przypadkiem pozbawiania zakładowych organizacji związkowych ustawowych uprawnień do uzgadniania zasad podziału na wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych konieczne jest zajęcie stanowiska w zakresie obowiązku stosowania art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych. Przedmiotowy przepis w jednostkach sektora finansów publiczny stanowi zasadę obowiązku uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Centralizacja kadr IT – narada w Popowie

Katowice, dnia 7 września 2023 r.    Szanowny Pan Zbigniew Wiśniewski Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości      Szanowny Panie Dyrektorze,  nawiązując do zaproszenia uczestniczenia związków zawodowych w naradzie dyrektorów sądów apelacyjnych w sprawie centralizacji kadr IT organizowanej w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Popowie w dniu 8 września 2023 r. Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie dziękuje za umożliwienie zabrania głosu w przedmiotowej sprawie i informuje, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie będzie brała w niej udziału.   Z informacji, które strona społeczna otrzymała, wynika,