Powierzanie pracownikom zadań poniżej kwalifikacji [STANOWISKO]

Przedstawiamy nasze stanowisko ws. powierzania urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury obowiązków poniżej ich kwalifikacji. Genezą stanowiska są obserwowane przez nas próby zlecania szeroko pojętego sprzątania i odkażania w sądach. Zarządzenia prezesów i dyrektorów sądów nakładają np. na protokołujących obowiązek odkażania czy “sprzątania powierzchni płaskich”. Podejmujemy w tym zakresie interwencję także w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zachęcamy do pobrania, zapoznania się i rozpowszechniania tego stanowiska.

stanowisko ws. zmian organizacji pracy w sądach i wstępne rekomendacje [COVID-19]

W dniu 14 maja br. przesłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko organizacji związkowej dotyczące zmian organizacji pracy w sądach oraz wstępne rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.  W dniu 18 maja br. resort wystosował w tej sprawie pismo do prezesów sądów, które umieszczamy poniżej do pobrania.   STANOWISKO (wraz z rekomendacjami) z dnia 14 maja 2020 r. Komisji MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ws. organizacji pracy w sądzie Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury negatywnie ocenia pomysł bezwzględnego wprowadzenia we wszystkich jednostkach sądownictwa w kraju dwuzmianowego trybu pracy, tj. I zmiana od 7.00

Czasy się zmieniają, a związki stawiane ciągle wobec tych samych wyzwań

Związki zawodowe zawsze wobec wyzwań. Wolne soboty nie zawsze były oczywiste. Zresztą wszystkie prawa pracownicze, które obecnie uważamy za należące nam się jak przysłowiowa psy buda, kiedyś nie były oczywiste. Urlopy, zakaz pracy dzieci, wolne dni w tygodniu, płace minimalne, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracy i całe prawo pracy oraz reprezentacji pracowników – czyli związków zawodowych – to właśnie wynik ich działań. To wszystko pracownicy osiągnęli okupując zdrowiem i życiem reprezentantów pracowników – działaczy związkowych. Czasami można odnieść wrażenie, że historia zatacza koło. Pewne prawa przestają