Stanowisko ws. naruszania uprawnień związków zawodowych

STANOWISKO Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 września 2023 r. w sprawie naruszania uprawnień zakładowych organizacji związkowych dot. uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych W związku z kolejnym już przypadkiem pozbawiania zakładowych organizacji związkowych ustawowych uprawnień do uzgadniania zasad podziału na wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych konieczne jest zajęcie stanowiska w zakresie obowiązku stosowania art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych. Przedmiotowy przepis w jednostkach sektora finansów publiczny stanowi zasadę obowiązku uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Centralizacja kadr IT – narada w Popowie

Katowice, dnia 7 września 2023 r.    Szanowny Pan Zbigniew Wiśniewski Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości      Szanowny Panie Dyrektorze,  nawiązując do zaproszenia uczestniczenia związków zawodowych w naradzie dyrektorów sądów apelacyjnych w sprawie centralizacji kadr IT organizowanej w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Popowie w dniu 8 września 2023 r. Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie dziękuje za umożliwienie zabrania głosu w przedmiotowej sprawie i informuje, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie będzie brała w niej udziału.   Z informacji, które strona społeczna otrzymała, wynika,

HAPPENING “CZAS NA DIALOG I ZMIANY”

W dniu 6 września 2023 r. pod KPRM w Warszawie odbył się happening pt. “Czas na dialog i zmiany” zorganizowany przez Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ “Solidarność”. W trakcie wydarzenia zostały złożone postulaty w sprawie wprowadzenia systemowych rozwiązań dotyczących zasad wynagradzania w szeroko pojętej sferze budżetowej. Treść postulatów:

Stanowisko MOZ ws. jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska ws. jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego przyznawanego na podstawie zmian wprowadzonych w ustawie okołobudżetowej na 2023 r. i zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji związkowych działających w sądownictwie powszechnym, administracyjnym i prokuraturze o zajęcie podobnego stanowiska w tej sprawie.   Katowice, dnia 25 sierpnia 2023 r. Stanowisko Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury domaga się, aby jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12