Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam, aby czas spędzony z najbliższymi w domu był czasem odzyskanym, którego dotąd tak bardzo brakowało. W tym roku Święta Wielkanocne, to czas nieodbytych podróży do naszych rodzin i krewnych, ale i czas podróży wewnętrznych – refleksji nad darem życia. Jak nigdy, mamy szansę dostrzec co jest w życiu najcenniejsze: zdrowie, życie w miłości i wzajemnym szacunku. Solidaryzujmy się ze wszystkimi, których dotyka utrata pracy i zarobków. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, cieszmy się życiem, które symbolizują te święta. Komisja MiędzyzakładowaMOZ NSZZ „Solidarność”Pracowników Sądownictwa i ProkuraturyRedakcja „Gazety Sądowej” – MOZ NSZZ „S”

Podwyżki dla kuratorów sądowych

Zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości o informacje związane z procedowaniem przepisów. Przepisy te pozwolą na wypłacenie zagwarantowanych porozumieniem podpisanym ze Sztabem Protestacyjnym Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury z lipca 2019 r. podwyżek dla kuratorów sądowych. Z otrzymanej z MS odpowiedzi na powyższe zapytanie wynika, że Minister Sprawiedliwości pismem z dnia 4 marca 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania PracRządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgłosił ww. projekt do Wykazuprac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowy projekt rozporzadzenia dot. wynagrodzeń asystentów sędziów

W końcu długo oczekiwany przez asystentów sędziów nowy projekt rozporządzenia zmieniającego „widełki” płacowe w tej grupie zawodowej. Przypomnijmy, że zmiany w tym zakresie były postulowane m.in. przez naszą organizację związkową w zeszłym roku (we wrześniu). Wówczas Ministerstwo Sprawiedliwości nie przychyliło się do ich wprowadzenia przed wypłatą środków od października 2019 r. Przedmiotowy projekt jest jeszcze w fazie konsultacji.

Interwencja ws. kuratorów okręgu gliwickiego

Konieczna była interwencja ws. wywiadów kuratorskich, które miały ruszyć w okręgu gliwickim. Wywiady te mają dotyczyć spraw dotyczących udzielenia przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz udzielania zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego osobom przebywającym w izolacji więziennej.  MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w tej sprawie zwróciła się o zajęcie stanowiska do Ministerstwa Sprawiedliwości.  W dniu 1 kwietnia 2020 r. resort sprawiedliwości zwrócił się w tej sprawie do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.