INFORMACJA DOT. WYBORÓW WŁADZ MOZ NSZZ “S” PSiP NA KADENCJĘ 2023-2028

Informujemy, że w związku z upływającą kadencją władz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przeprowadzone zostaną wybory delegatów na międzyzakładowe zebranie delegatów (do dnia 28 lutego 2023 roku), a następnie wybory władzy wykonawczej i kontrolnej na kadencję 2023 – 2028 w dniu 16 marca 2023 roku na zjeździe wyborczym.  Osoby chcące kandydować na funkcję delegata w danym okręgu wyborczym muszą legitymować się sześciomiesięcznym nieprzerwanym okresem przynależności do Związku, poprzedzającym moment zgłoszenia (§ 50 ust. 2 pkt 1 lit. a Statutu NSZZ “Solidarność”) oraz zostać pisemnie zgłoszone przez członka naszej

Wynagrodzenia w PK: Wygrana „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wygrała przed NSA sprawę o udostępnienie informacji o wynagrodzeniach wypłacanych w Prokuraturze Krajowej Udostępnienie nam informacji o wynagrodzeniach, premiach, nagrodach jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, a nie wyłącznie wąskiej grupy pracowników czy członków. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 8 grudnia 2022 r. (III OSK 5040/21) oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego na wyrok WSA w Warszawie. To ważny wyrok dla wszystkich związków zawodowych w Polsce – gdyż utrzymanie poglądu Prokuratury Krajowej w efekcie utrącałoby możliwość skutecznego działania związanego z wpływem na kształtowanie wynagrodzeń w sferze finansów publicznych

SR Szczecin-Praw. i Zach: Kolejne wyniki kontroli ujawniające łamanie prawa o zatrudnianiu urzedników

Ze skargi MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Skarga została złożona w związku z tym, że pracodawca ignorował nasze argumenty wskazujące, że zatrudnianie urzędników na czas określony po odbytym stażu i złożeniu egzaminu jest naruszeniem przepisów ustawy – podobnie jak przedłużanie umów czasowych na czas dłuższy niż 6 miesięcy określone do odbycia stażu. Problem w sądach dotyczył głównie tzw. etatów czasowych do KW. Argumentowaliśmy kilkakrotnie próbując przekonać pracodawcę, że kwestia czasowego zwiększania limitu etatów czy też zapewnienia ich finansowania

NAGRODY – II transza

Dzisiaj odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami trzech central związkowych (centrala NSZZ “Solidarność” – MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, centrala Forum Związków Zawodowych – Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w zakresie dot. wyłącznie tej grupy zawodowej oraz centrala OPZZ – NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu) dotyczące II transzy nagród dla pracowników sądów. W wyniku rozmów ustalono: II transza to kwota 2567,90 zł brutto naliczona na etat we wszystkich grupach zawodowych. Sądy, które w okresie od stycznia do października