Informacja dotycząca domen i kont e-mail działaczy związkowych

Chcielibyśmy poinformować, że nasza organizacja posiada domeny @ps-solidarnosc.org.pl, @spsip.pl oraz @gs.org.pl (ta ostatnia jako wydawca prasy), które są wykorzystywane przez naszych działaczy związkowych. Konta i adresy e-mail utworzone w ramach tych domen należą do osób reprezentujących naszą organizację w ramach upoważnień, które są określone w dokumentach przekazywanych pracodawcom.

Należy wiedzieć, że w związku z polskim prawem, zawarcie umowy czy podjęcie innej czynności nie musi odbywać się za pomocą klasycznego podpisu na papierze, o ile przepisy prawa nie przewidują inaczej. Wystarczy, że zachowanie osoby ujawnia jej wolę w sposób odpowiedni, nawet w formie elektronicznej (art. 60 Kodeksu cywilnego).

Organizacja korzysta z rozwiązań, takich jak Platforma Autenti, które umożliwiają zarówno zastosowanie formy dokumentowej (podpis elektroniczny) oraz formy elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny), w zależności od wymagań prawnych dotyczących konkretnej umowy czy czynności. Rozwiązania przez nas stosowane uwzględniają zabezpieczenie autentyczności i integralności treści dokumentu i są dostarczane przez podmioty świadczące usługi zaufania zgodnie Rozporządzeniem eIDAS, a także Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Zgodnie z prawem europejskim, zawarte w Rozporządzeniu eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.), wszystkie rodzaje podpisów elektronicznych są ważne, niezależnie od tego, czy posiadają kwalifikowany certyfikat. Nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności takiego podpisu jako dowodu w sądzie tylko dlatego, że ma on formę elektroniczną lub nie spełnia wymogów dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego (art. 25 ust. 1 Rozporządzenia eIDAS).

Reprezentanci naszej organizacji mogą uwierzytelniać się za pomocą kont e-mail w domenach @ps-solidarnosc.org.pl, spsip.pl, @gs.org.pl oraz za pośrednictwem adresów służbowych, o ile istnieje zgoda administratora konta na wykorzystanie tych ostatnich w tego rodzaju kontaktach.
Mamy nadzieję, że powyższa informacja jest dla Państwa jasna i zrozumiała. W razie pytań, prosimy o kontakt z naszą organizacją.