DOKUMENTY

STATUT NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.

Tekst jednolity – pobierz pdf

Spis uchwał i dokumentów okołostatutowych

UCHWAŁA FINANSOWA

Uchwała Finansowa określa zasady finansowania wewnątrz związku. Tylko Krajowy Zjazd Delegatów może zmieniać treść uchwały. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone podczas XXVII KZD.

Uchwała zawiera:

  • sposób podziału składki członkowskiej,
  • sposób rozliczania między Zarzadami Regionów a Komisją Krajową,
  • zasady wypłacania zasiłków statutowych i zasiłków,
  • sposób naliczania wynagrodzeń dla działaczy związkowych.

Pobierz pdf