DOKUMENTY

STATUT NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.

Tekst jednolity – pobierz pdf

Spis uchwał i dokumentów okołostatutowych

UCHWAŁA FINANSOWA

Uchwała Finansowa określa zasady finansowania wewnątrz związku. Tylko Krajowy Zjazd Delegatów może zmieniać treść uchwały. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone podczas XXX KZD

Uchwała zawiera:

  • sposób podziału składki członkowskiej,
  • sposób rozliczania między Zarządami Regionów a Komisją Krajową,
  • zasady wypłacania zasiłków statutowych i zasiłków,
  • sposób naliczania wynagrodzeń dla działaczy związkowych.
UCHWAŁA nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku.pdf [pdf, 0.23 MB]