List Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara

List od Ministra Sprawiedliwości do związków zawodowych podkreśla znaczenie sprawiedliwego sądownictwa jako fundamentu demokratycznego państwa, jakim jest Rzeczypospolita Polska. Zwraca uwagę na kluczową rolę pracowników sądów w zapewnianiu efektywnego działania systemu sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości wyraża uznanie dla pracowników sądów, podkreślając ich wkład w funkcjonowanie sądownictwa i zapewniając troskę o godne wynagrodzenia oraz warunki pracy. Zaproszenie przedstawicieli związków zawodowych na spotkanie w celu omówienia współpracy i warunków pracy. Spotkanie ma się odbyć na początku 2024 roku, a jego szczegóły zostaną ustalone drogą mailową. Głównym tematem spotkania będzie ustalenie zasad współpracy

Prośba o spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Katowice, dnia 19 grudnia 2023 r.   Szanowny Pan Dr hab. Adam Bodnar MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania, na którym możliwe będzie omówienie spraw związanych z funduszem płac na przyszły rok. Nasza prośba wynika z głębokiego przekonania o konieczności dialogu i współpracy w kontekście trwających prac nad budżetem. Jesteśmy świadomi, że czas na opracowanie i zatwierdzenie budżetu jest bardzo ograniczony, dlatego zależy nam na szybkim ustaleniu terminu spotkania. Naszym celem jest omówienie z Panem

STANOWISKO: Rekompensata za pracę w niedziele i święta

  STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasad rekompensaty za pracę świadczoną w niedzielę i święta przez pracowników, do których stosuje się ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury działając na podstawie art. 26 pkt. 2 i 3, a także art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) przedstawia poniższe stanowisko. Zgodnie z art. 29 § 2

Protest 15 września – przyłączamy się

Katowice, dnia 18 sierpnia 2023 r.    Szanowna Pani Dorota Gardias Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych  Szanowny Pan Piotr Ostrowski Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej    Koleżanki i Koledzy,    Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że przyłącza się do protestu organizowanego przez Komitet Pracowników Sfery Publicznej w dniu 15 września 2023 r. i prosi o poinformowanie o szczegółach planowanej akcji i jej przebiegu, celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dla uczestników manifestacji.   Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną