Wyjaśnienie dot. postulatu 450 zł

Cztery organizacje związkowe działające w sądownictwie powszechnym i współorganizujące manifestację „Ostatki u premiera” w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami odnoszącymi się do postulatów dotyczących podwyżek wyjaśniają, co następuje: Mające miejsce w grudniu 2018 roku protesty pracowników sądów i prokuratury nie przyniosły żadnych dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń zasadniczych tych pracowników. Wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury w 2019 r. (dla grup zawodowych urzędników, innych pracowników, asystentów sędziego, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów) w przeciętnej miesięcznej wysokości 200 zł brutto na etat był zagwarantowany znacznie wcześniej. Potwierdza

Komunikat po spotkaniu 8.02.2019 w MS

Warszawa, 8 lutego 2019 roku     Komunikat Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości W dniu 8 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych wchodzących w skład Porozumienia Związków Zawodowych Wymiaru Sprawiedliwości, z W-ce Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem oraz pracownikami ministerstwa i przedstawicielami prokuratury odpowiedzialnymi za przygotowanie ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, odnośnie sytuacji pracowników sądów i prokuratury. Spotkanie było kontynuacją rozpoczętych w grudniu 2018 r. rozmów w zakresie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Strona Rządowa przedstawiła na spotkaniu ogólne założenia nowej ustawy o pracownikach

26.01.2019: Podsumowanie spotkania zespołu ds. projektu nowej ustawy

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury W dniu 26 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Zespołu zostały omówione poniższe zagadnienia: system wynagradzania pracowników, siatka stanowisk, dyżury (aresztowe, rodzinne) projekt ustawy. Jak wcześniej informowaliśmy na poprzednim posiedzeniu Zespołu odbyła się burzliwa dyskusja nt. dodatku specjalnego/dodatku zadaniowego. Jak podkreślaliśmy, jako związek zawodowy nie jesteśmy przekonani do tego rozwiązania. Obawiamy się bowiem, iż nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie opisać w przyszłej ustawie tej instytucji, aby wyeliminować występowanie nadużyć w postaci przyznawania dodatku bez uzasadnionych potrzeb. Na piątkowym posiedzeniu, w naszym

Prace nad zwiększeniem środków na podwyżki

Informujemy, że wciąż trwają starania w celu zwiększenia wzrostu płac w sądach o więcej niż wynegocjowane już 5%, które zaplanowano w projekcie budżetu. Z naszych informacji wynika, że brane są m.in. pod uwagę rozwiązania, które zostały zaproponowane zarówno przez kierownictwo resortu, jak i reprezentanta MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa na spotkaniu, które odbyło się 18 grudnia 2018 r. Kibicujemy tym staraniom, bo być może doprowadzą one do wzrostu płac na poziomie 7,5%, o co nasza organizacja zabiega od wielu miesięcy. Dałoby to kwotę ok. 300 zł na etat. Przypominamy, że sfera budżetowa pozostaje na poziomie

Pismo z 31 grudnia ws. dodatkowych środków na wynagrodzenia

Nr – 2/31/12/18 Katowice, dnia 31 grudnia 2018 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Nawiązując do spotkania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków  zawodowych w dniu 18 grudnia 2018 roku, a także prowadzonych od kilku lat działań Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa na rzecz poprawy warunków płacy pracowników sądów m.in. poprzez wprowadzenie zmian w zakresie przekazywania środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwracam się z prośbą o zintensyfikowanie działań resortu we wskazanym obszarze. Postulaty zgłaszane przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obejmują