NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R.

NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R. W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem i przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Na wstępie spotkania Sekretarz Stanu Michał Wójcik odniósł się do sytuacji w sądach. Poinformował również, że w przyszłości konsultacje na szczeblu ministerialnym prowadzone będą z reprezentantami central związkowych reprezentatywnych w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ) przy czym związki zrzeszone w FZZ będą wskazywały wspólnego reprezentanta. Dyrektor Departamentu Kadr zreferowała przebieg prac zespołu ds. nowej ustawy. Minister zadeklarował, że zrobi

Nasze stanowisko ws. porozumienia z 18 grudnia 2018 r.

Zawarte dzisiaj porozumienie, z oczywistych względów, nie jest dla nas satysfakcjonujące. Nasza organizacja związkowa na bieżąco szuka środków w budżecie, które mogą być przeznaczone dla pracowników sądów. Wymienione w porozumieniu kwoty zostały wcześniej wynegocjowane przez naszą organizację związkową i były zapewnione dla pracowników sądów. Korespondencja w tej sprawie prowadzona z ministerstwem została opublikowana na naszej stronie i przesłana do wszystkich sądów. Dzisiejsze spotkanie zostało zainicjowane przez związki, które powołały „Komitet Protestacyjny PPS” i przedstawiły postulat wzrostu płac zasadniczych o 1 tys. zł od roku 2019 – wobec faktu, że osiągnięcia „S” Pracowników

Podziękowanie za poprawkę do ustawy budżetowej

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie podziękować Pani Poseł Barbarze Chrobak (Kukiz ’15), Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP za złożenie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2019, która może spowodować, większy niż planowano, wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury. Liczymy, że posłowie pochylą się z rozwagą nad zgłoszoną poprawką w obecnej sytuacji w sądach i prokuraturze.

[ASYSTENCI] „S” PS wnosi o wydanie rozporządzenia ws. starszych asystentów

Katowice, dnia 12 grudnia 2018 r. Nr – 8/12/12/2018 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w załączeniu przedstawia projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziów wraz z uzasadnieniem. Poza argumentami powołanymi w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego w dalszej części pisma, złożona propozycja jest również niezwykle ważna i pilna z uwagi na planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników sądów o 5% w 2019 roku. W przypadku braku wprowadzenia postulowanych zmian, wiele osób zatrudnionych na stanowisku starszego asystenta sędziego