Notatka ze spotkania 3.10.2019 ws. podwyżek

Uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych przywitał sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pan Michał Wójcik. Przedstawiciele związków zawodowych przedstawili swoje stanowiska: Ze strony sygnatariuszy porozumienia zawartego na zakończenie protestu prowadzonego w formie Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury, z dnia 4 lipca 2019 r. głos zabrała Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa – Edyta Odyjas. W obecnej sytuacji należy wypracować kompromis między oczekiwaniami tych, którzy chcą podziału środków po równo i tych, którzy są zaniedbani płacowo i według nich należy im się podniesienie płac większe niż pozostałym. Przede wszystkim

ZESTAWIENIE: WYNAGRODZENIA W SĄDACH

Przekazujemy Wam do wiadomości informacje o wynagrodzeniach w sądach. Przykłady: Starszy sekretarz sądowy – średnio zarabia w sądach 3445 zł. Najmniej zarabiający ma tylko 2.121 zł a najwięcej 5.816 – to tak à propos „legendarności” dysproporcji. Resztę zobaczycie sobie sami i wyciągniecie własne wnioski. Pracowniku, znajdź siebie w tym zestawieniu i zastanów się co podpisujesz i dla kogo walczysz.

Wyjaśnienie dot. postulatu 450 zł

Cztery organizacje związkowe działające w sądownictwie powszechnym i współorganizujące manifestację „Ostatki u premiera” w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami odnoszącymi się do postulatów dotyczących podwyżek wyjaśniają, co następuje: Mające miejsce w grudniu 2018 roku protesty pracowników sądów i prokuratury nie przyniosły żadnych dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń zasadniczych tych pracowników. Wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury w 2019 r. (dla grup zawodowych urzędników, innych pracowników, asystentów sędziego, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów) w przeciętnej miesięcznej wysokości 200 zł brutto na etat był zagwarantowany znacznie wcześniej. Potwierdza

Komunikat po spotkaniu 8.02.2019 w MS

Warszawa, 8 lutego 2019 roku     Komunikat Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości W dniu 8 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych wchodzących w skład Porozumienia Związków Zawodowych Wymiaru Sprawiedliwości, z W-ce Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem oraz pracownikami ministerstwa i przedstawicielami prokuratury odpowiedzialnymi za przygotowanie ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, odnośnie sytuacji pracowników sądów i prokuratury. Spotkanie było kontynuacją rozpoczętych w grudniu 2018 r. rozmów w zakresie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Strona Rządowa przedstawiła na spotkaniu ogólne założenia nowej ustawy o pracownikach