Spotkanie z Ministrem Arkadiuszem Myrchą i Dyrektorem Arturem Strumnikiem

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z Sekretarzem Stanu w MS, Panem Arkadiuszem Myrchą i Dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej, Panem Arturem Strumnikiem. Poruszane tematy można podzielić na trzy obszary: finansowy, organizacyjny i legislacyjny. W obszarze finansowym: w części dotyczącej braku waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych oraz wynagrodzeń dyrektorów sądów wskazaliśmy przede wszystkim na obowiązujące przepisy, odwołując się do naszych stanowisk przestawionych w tej sprawie. Stanowisko ws. waloryzacji dodatków, wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz dyrektorów sądów Zwróciliśmy uwagę, że te zagadnienia związane są z praworządnością i przestrzeganiem ustaw

Stanowiska skierowane ws. opiniowania rozporządzeń o wynagrodzeniach

Przedstawiamy stanowiska skierowane ws. opiniowania: projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (B808); projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (B809); projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (B807).    

Wystąpienie ws. nowelizacji aktów wykonawczych

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj skierowaliśmy wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. nowelizacji rozporządzeń “widełkowch”. Katowice, 20 marca 2024 r. Nasz Znak: 20240320-1-MS Szanowny Pan Adam Bodnar MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – działając na podstawie art. 20 ust. 1, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) pragnie zwrócić uwagę na konieczność znowelizowania aktów wykonawczych, które ustalają górne limity wynagrodzeń w grupach objętych waloryzacją na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18

PISMO DO MS DOT. ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MS WS. STANOWISK I ZASAD WYNAGRADZANIA URZĘDNIKÓW (…)

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do MS dot. zmiany Rozporządzenia MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z uwagi na wzrost płacy minimalnej w 2024 roku. Treść pisma poniżej: Katowice, 11 stycznia 2024 r.  Nr-4/11/01/24                                                                                                                                                                               Szanowny Pan                                                                                       Adam Bodnar                                                                                       Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie procedowanie projektu Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych