Podsumowanie prac nad projektem założeń do nowej ustawy

Podsumowanie spotkania Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury 26 lutego 2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194 i 308).  Podczas posiedzenia, stali Członkowie Zespołu w osobach: Pani Doroty Szarek – drugiego zastępcy przewodniczącego Zespołu, Pani Urszuli Klejnowskiej-Mosiołek – sekretarza Zespołu, Pana Krzysztofa Petryny, Pani Beaty Sobieraj-Skoniecznej, Pani Jolanty Żurawskiej-Poniewierki, Pani Renaty

OZSS: Zmiana terminu na sporządzenie opinii

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wydłużyło termin, w którym należy sporządzić opinię. Wydłużono go do 21 dni. Zabiegaliśmy o te zmiany. W naszym piśmie z dnia 24 lipca 2014 r. skierowanym do podsekretarza stanu Łukasza Piebiaka podnosiliśmy, że konieczność sporządzenia opinii w ciągu 14 dni wymusza na specjalistach wykonywanie zadań z naruszeniem Kodeksu Pracy, w godzinach nadliczbowych, za które nie otrzymują wynagrodzenia. Ten sam problem zasygnalizowany został na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbyło się 24 września 2018 r.

7.02.2019: Spotkanie robocze dotyczące nowej ustawy

W Warszawie odbywa się spotkanie robocze zespołu pracującego nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i specjaliści z ministerstwa. Bardzo się cieszymy, że do udziału w spotkaniu roboczym dołączyli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie (FZZ) – Renata Pszczółkowska-Kozub i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu (OPZZ) – Elżbieta Aleksandrowicz.

26.01.2019: Podsumowanie spotkania zespołu ds. projektu nowej ustawy

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury W dniu 26 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Zespołu zostały omówione poniższe zagadnienia: system wynagradzania pracowników, siatka stanowisk, dyżury (aresztowe, rodzinne) projekt ustawy. Jak wcześniej informowaliśmy na poprzednim posiedzeniu Zespołu odbyła się burzliwa dyskusja nt. dodatku specjalnego/dodatku zadaniowego. Jak podkreślaliśmy, jako związek zawodowy nie jesteśmy przekonani do tego rozwiązania. Obawiamy się bowiem, iż nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie opisać w przyszłej ustawie tej instytucji, aby wyeliminować występowanie nadużyć w postaci przyznawania dodatku bez uzasadnionych potrzeb. Na piątkowym posiedzeniu, w naszym

Informacja ws. zaplanowanych spotkań na 25 stycznia

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że na dzień 25 stycznia 2019 r., na godz. 10:00 zaplanowane jest posiedzenie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w skład którego wchodzą także przedstawiciele związków zawodowych. Na chwilę obecną nie mamy informacji, by na ten dzień były przewidziane inne spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Edytowano 16.01.2019, 14:00: W południe otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie w MS z ministrem Michałem Wójcikiem –  25.01.2019, godz. 14:00.