Wyjaśnienie dot. postulatu 450 zł

Cztery organizacje związkowe działające w sądownictwie powszechnym i współorganizujące manifestację „Ostatki u premiera” w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami odnoszącymi się do postulatów dotyczących podwyżek wyjaśniają, co następuje: Mające miejsce w grudniu 2018 roku protesty pracowników sądów i prokuratury nie przyniosły żadnych dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń zasadniczych tych pracowników. Wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury w 2019 r. (dla grup zawodowych urzędników, innych pracowników, asystentów sędziego, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów) w przeciętnej miesięcznej wysokości 200 zł brutto na etat był zagwarantowany znacznie wcześniej. Potwierdza

OSTATKI U PREMIERA: Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W Warszawie odbyła się 5 marca manifestacja pracowników sądów i prokuratury – „Ostatki u Premiera”. Korowód kilku tysięcy manifestujących ubranych w płaczące maski, przemaszerował spod Ministerstwa Finansów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiciele związków zawodowych spotkali się w siedzibie KPRM z sekretarzem stanu Pawłem Szrotem. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. Związki zawodowe złożyły także petycję z postulatami.

LIST ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO PARLAMENTARZYSTÓW

Szanowni Państwo Senatorowie, Szanowni Państwo Posłowie, zwracamy się do Państwa jako do osób, od których w znacznym stopniu zależą losy polskiego sądownictwa. W tym krótkim liście pragniemy zwrócić uwagę na sytuację pracowników polskich sądów, którzy nie są sędziami. Jest nas zdecydowana większość (ok. 80% pracujących w sądach) i w tym krótkim liście pragniemy przedstawić Państwu problemy, z którymi się borykamy. ASYSTENCI SĘDZIÓW, URZĘDNICY SĄDOWI I INNI PRACOWNICY Pensje pracowników sądów, którzy nie są sędziami i referendarzami, nie były waloryzowane od 2010 r. i utraciły swoją wartość nabywczą. Wśród urzędników sądowych zaledwie ok. 6%

Podsumowanie prac nad projektem założeń do nowej ustawy

Podsumowanie spotkania Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury 26 lutego 2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194 i 308).  Podczas posiedzenia, stali Członkowie Zespołu w osobach: Pani Doroty Szarek – drugiego zastępcy przewodniczącego Zespołu, Pani Urszuli Klejnowskiej-Mosiołek – sekretarza Zespołu, Pana Krzysztofa Petryny, Pani Beaty Sobieraj-Skoniecznej, Pani Jolanty Żurawskiej-Poniewierki, Pani Renaty

OZSS: Zmiana terminu na sporządzenie opinii

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wydłużyło termin, w którym należy sporządzić opinię. Wydłużono go do 21 dni. Zabiegaliśmy o te zmiany. W naszym piśmie z dnia 24 lipca 2014 r. skierowanym do podsekretarza stanu Łukasza Piebiaka podnosiliśmy, że konieczność sporządzenia opinii w ciągu 14 dni wymusza na specjalistach wykonywanie zadań z naruszeniem Kodeksu Pracy, w godzinach nadliczbowych, za które nie otrzymują wynagrodzenia. Ten sam problem zasygnalizowany został na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbyło się 24 września 2018 r.