PISMO DO MS DOT. ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MS WS. STANOWISK I ZASAD WYNAGRADZANIA URZĘDNIKÓW (…)

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do MS dot. zmiany Rozporządzenia MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z uwagi na wzrost płacy minimalnej w 2024 roku. Treść pisma poniżej:

Katowice, 11 stycznia 2024 r. 

Nr-4/11/01/24 

                                                                                      

                                                                                      Szanowny Pan

                                                                                      Adam Bodnar
                                                                                      Minister Sprawiedliwości


Szanowny Panie Ministrze,  

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie procedowanie projektu Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego w zakresie wysokości dolnych przedziałów stawek wynagrodzeń dla urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (zgodnie z poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.). Jeżeli ww. projekt nie jest jeszcze procedowany, strona społeczna zwraca się z prośbą o pilne podjęcie działań w tym zakresie. 

Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl