PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI WS. EZD

Katowice, dnia 18 stycznia 2024 r. Nr-2/18/01/24   Szanowny Pan Adam Bodnar Minister Sprawiedliwości    Szanowny Panie Ministrze, w związku z coraz liczniejszymi zgłoszeniami od pracowników sądów dotyczącymi wprowadzenia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się o przyjrzenie się przedstawionej niżej sytuacji i podjęcie odpowiednich działań zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu EZD w sądach lub podjęcie decyzji o wycofaniu tego systemu z użytkowania. Najczęściej wymienianym problemem jest brak kompatybilności EZD z pozostałymi systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w sądach oraz brak