KOMUNIKAT KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ z 6 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie przekazać, że nasza organizacja związkowa zdaje sobie sprawę z tego, jak tragiczna jest sytuacja płacowa pracowników sądów powszechnych. Wiemy też i zwracamy na to od dłuższego czasu uwagę, że rodzi to także krytyczną sytuację kadrową, związaną z trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników i odchodzeniem z pracy w sądach bardzo dużej ilości osób. Wskazywała na to nasza analiza sporządzona w październiku ubiegłego roku. Problem ten został także zasygnalizowany mocno w projekcie budżetu państwa na rok 2019 – część 15 – Sądy Powszechne.

Dotychczasowa ustawa o związkach zawodowych weszła w życie z końcem lipca 1991 roku. Mimo że niedoskonała, dała organizacjom związkowym wiele instrumentów do tego, by mogły stać na straży interesów pracowników.

Obecnie najważniejsze jest wprowadzenie nowej dobrej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która ureguluje sprawy naszego zatrudnienia i wynagrodzeń. Nie ma nic bardziej mylnego niż bagatelizowanie tego zadania, które na wiele lat ukształtuje warunki naszej pracy i płacy. Musimy dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej doszło do uchwalenia tej ustawy.

Nie chcemy, by krótkowzroczne spojrzenie i emocje zaprzepaściły to, co udało się od roku przygotować, by osiągnąć ten cel. Jako związek zawodowy nie możemy w tym celu akceptować i organizować form protestów, które nie są legalne. Nie narażaliśmy i nie narażamy pracowników sądów na ujemne następstwa podejmowanych działań. Odpowiedzialne związki zawodowe zmuszone są legalnymi działaniami i systematyczną pracą wpływać na zmiany. Takie też działania cały czas podejmujemy – bez względu na  to, jakie siły polityczne sprawują władzę.

Katowice, dnia 6 grudnia 2018 r.      

 

KOMUNIKAT z 6 grudnia 2018 - plik pdf

ANALIZA SYTUACJI PŁACOWEJ PRACOWNIKÓW SĄDÓW 

NASZE POSTULATY DOTYCZĄCE NOWEJ USTAWY

NASZA KORESPONDENCJA WYMIENIANA Z MINISTERSTWAMI