Korespondencja ws. środków na niestałe składniki wynagrodzeń

Przedstawiamy Wam do wiadomości korespondencję wymienioną z Ministerstwem Sprawiedliwości ws. środków kierowanych na niestałe składniki wynagrodzeń.

Odpowiedź MS: DB-III-311-240-18Z
Pismo z 9 listopada 2018 r.
Pismo do MS z 4.10.2018 ws. środków finansowych

senior manager is Giving a lot of work