SPA dla umysłu: Żeby mieć wpływ

Uważamy, że rolą związku zawodowego we współczesnej rzeczywistości nie jest tylko podejmowanie ustawowych czy doraźnych działań. Pracownicy zrzeszający się w związkach zawodowych zyskują wpływ na rzeczywistość, która ich otacza. Wpływ ten można mieć wtedy, gdy uzyska się równowagę między pracą a życiem osobistym. Dobrze wiemy, że z wielu powodów nie jest to łatwe. Pracownik, który nie wierzy w siebie, który czuje się w pracy jak w potrzasku to raczej materiał na niewolnika, który natychmiast stanie się ofiarą rosnących oczekiwań przełożonych. Tylko ci, którzy znają swoją wartość, potrafią radzić sobie z okresowymi trudnościami – są w stanie w długiej perspektywie dobrze funkcjonować. Dlatego we współpracy z Fundacją

RUSZYŁY BADANIA #TEMIDA2021

Rozpoczęły się badania #Temida2021 organizowane przez Stowarzyszenie “Zdrowa Praca” pod kierownictwem dr Katarzyny Orlak we współpracy z MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Administracyjnych dotyczące narażenia na mobbing i inne formy przemocy w jednostkach sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz jednostkach organizacyjnych prokuratury.  Wyniki będą opracowane zbiorczo i mają służyć do celów naukowych i popularyzatorskich. Pozwolą także uzyskać informacje czy sytuacja w tym przedmiocie uległa zmianie od 2015 roku, kiedy miały miejsce pierwsze badania Temida. Mamy nadzieję, że przyczynią się do poprawy warunków pracy i zmniejszenia ponoszonych skutków zdrowotnych przez pracowników

Domagamy się rozszerzenia uprawnień Zespołu antymobbingowego przy MS

Katowice, dnia 30 czerwca 2021 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Pan Michał Woś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Szanowna Pani Katarzyna Frydrych Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  Szanowni Państwo, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury nawiązując do spotkania z Panią Minister Katarzyną Frydrych, wnosi o nierozwiązywanie Zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że w latach 2014-2016 MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wraz z partnerem, Stowarzyszeniem Zdrowa

Pismo ws. rekomendacji A. Dalkowskiej – praca zmianowa

Katowice, dnia 9 listopada 2020 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Nawiązując do pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anny Dalkowskiej z dnia 5 listopada 2020 r., DNA-II.510.83.2020 dotyczącego rekomendacji dla sądów w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury podkreśla, że jego charakter wskazuje na wydanie prezesom sądów polecenia służbowego w tym zakresie. Nie można przy tym nie zauważyć, że rola dyrektorów sądów, którzy zgodnie z art. 31a § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów