PRZYŁĄCZ SIĘ

 

Czytaj też: Jak się zapisać?

CZYM JEST ZWIĄZEK?

Na całym świecie od ponad stu lat pracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki pracy i płacę. Podobnie jak związki zawodowe w innych demokratycznych krajach Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” stara się pomagać pracownikom w prowadzeniu dialogu z pracodawcą. Pracownikom, którzy organizują się w związek zawodowy polskie prawo umożliwia szerokie możliwości działania. Im liczniejsza grupa pracowników organizuje się w związek zawodowy – tym większe są możliwości korzystania z przysługujących praw pracowniczych.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” powstał w wyniku protestu robotniczego w 1980 roku. Swoją działalność prowadzi na podstawie Konstytucji RP, Ustawy o związkach zawodowych oraz innych aktów prawnych regulujących stosunki pracownicze. Charakter, cele i strukturę NSZZ “Solidarność” określa jego Statut.

Podstawowym celem działalności NSZZ “Solidarność” jest obrona praw, godności i interesów pracowników. Jeśli masz problemy z pracodawcą, jeśli łamane są Twoje prawa, jeśli nie otrzymujesz należnego wynagrodzenia za pracę, jeśli Twój zakład pracy jest zagrożony likwidacją, a Ty utratą zatrudnienia

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO ZWIĄZKU !

Bądźmy Solidarni nie tylko w sytuacjach trudnych, ale również wtedy, kiedy kłopoty szczęśliwie nas omijają. Razem możemy skuteczniej walczyć o poprawę bytu naszych rodzin, a w sytuacjach trudnych pomóc sobie i naszym kolegom z pracy.

Dlaczego warto?

  • Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze  wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści:
    “Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1 k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę”.
  • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw Solidarności powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
  • Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję “nie do odrzucenia” jaką przedstawi Ci pracodawca.
  • Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
  • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ Solidarność.
  • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego.
  • Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku,

i masz problemy pracownicze lub inne – to zapisz się do NSZZ “Solidarność” – aby mieć pewność, że Komisja Międzyzakładowa działająca na obszarze Twojego sądu, będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.

Jeżeli jesteś członkiem NSZZ Solidarność

i potrzebujesz pomocy, to możesz liczyć na pomoc działaczy i pracowników Zarządu Regionu. Potrzebne informacje i porady otrzymasz w Komisji Międzyzakładowej.

Jeżeli NSZZ “Solidarność” w Twoim zakładzie pracy nie działa, spróbuj wtedy zrobić coś dla siebie i dla innych – Skontaktuj się koniecznie z nami i zapisz się do Związku. 

Deklaracja_czlonkowska.pdf

Czytaj też: Jak się zapisać?