PONOWNE ŻĄDANIE ZNIESIENIA DWUZMIANOWOŚCI W PROKURATURZE

Katowice, dnia 10 lutego 2022 r.   Szanowny Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy                           Szanowny Panie Prokuratorze, nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w zakresie dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda natychmiastowego zniesienia zmianowej organizacji pracy we wszystkich jednostkach prokuratury. Mając na uwadze fakt, że znacząca większość pracowników prokuratury jest w pełni zaszczepiona, a szczyt kolejnej fali zachorowań na covid-19 minął i rząd zapowiedział odstąpienie w krótkim

PROKURATURA: Wniosek o informacje o pracy zmianowej

Wraz ze stanowiskiem związanym z ewentualnym wprowadzaniem w prokuraturze pracy zmianowej 4 lutego 2022 r. skierowaliśmy do jednostek prokuratury wniosek o takie informacje: Czy organ, do którego skierowany został niniejszy wniosek, wprowadził lub planuje wprowadzić pracę w systemie zmianowym, a jeżeli tak – w jakich godzinach będą ustalane godziny pracy poszczególnychzmian oraz jakich grup zawodowych będą dotyczyły. W przypadku wydania w tej sprawie zarządzenia lub innego dokumentu konstytuującego taką organizację pracy organizacja związkowa prosi o przesłanie jego treści. Czy w związku z wprowadzeniem pracy zmianowej, planowaniem pracy zmianowej oraz aktualnym stanem epidemii, który może ewentualnie uzasadniać wprowadzenie takich

Pismo do MS w sprawie uruchomienia klimatyzacji w budynkach sądów

   Katowice, dnia 10 czerwca 2021 r.   Szanowny Pan Michał Woś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości   Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany decyzji w przedmiocie uruchomienia klimatyzacji w budynkach sądów. Organizacja związkowa przypomina, że zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z dnia 18 maja 2020 roku Rozdział A Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/klientów, pkt 7 podrozdziału Zasady Bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami – rekomenduje się nieużywanie klimatyzacji.

Kolejny raz żądamy zniesienia dwuzmianowości w prokuraturze

Katowice, dnia 28 kwietnia 2021 r.   Szanowny Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy   Szanowny Panie Prokuratorze, nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w poniższym zakresie i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda zmiany decyzji zawartej w piśmie z dnia 11 maja 2020 r. – Znak: PK I BP 024.8.2020, a dotyczącej wprowadzenia dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Mając na uwadze znaczący spadek liczby dziennych zakażeń, ogłoszone przez Premiera i Ministra Zdrowia w dniu 28