Pismo do MS w sprawie uruchomienia klimatyzacji w budynkach sądów

   Katowice, dnia 10 czerwca 2021 r.   Szanowny Pan Michał Woś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości   Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany decyzji w przedmiocie uruchomienia klimatyzacji w budynkach sądów. Organizacja związkowa przypomina, że zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z dnia 18 maja 2020 roku Rozdział A Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/klientów, pkt 7 podrozdziału Zasady Bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami – rekomenduje się nieużywanie

Kolejny raz żądamy zniesienia dwuzmianowości w prokuraturze

Katowice, dnia 28 kwietnia 2021 r.   Szanowny Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy   Szanowny Panie Prokuratorze, nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w poniższym zakresie i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda zmiany decyzji zawartej w piśmie z dnia 11 maja 2020 r. – Znak: PK I BP 024.8.2020, a dotyczącej wprowadzenia dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Mając na uwadze znaczący spadek liczby dziennych zakażeń, ogłoszone przez Premiera i Ministra Zdrowia

Kierujemy pismo do Ministra Edukacji i Nauki ws. dostępu do przedszkoli

Katowice, dnia 9 kwietnia 2021 r.   Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki                Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z wnioskiem o rozszerzenie grupy osób uprawnionych zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o dzieci pracowników sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Wniosek podyktowany jest brakiem możliwości wykonywania pracy

Wystąpiliśmy do Rady Medycznej ws. sprzeciwu dot. szczepień w sądach i prokuraturze

W związku z uzyskaną od Pełnomocnika Rządu ds. szczepień informacją, że brak szczepień pracowników sądów i prokuratury, którzy są w I grupie, spowodowany jest sprzeciwem Rady Medycznej ds. COVID-19 skierowaliśmy wiadomość do członków tej Rady – przekazują jednocześnie nasza korespondencję wymienioną w tej sprawie. Nie jest to z naszej strony żadna próba nacisku na to grono naukowców. Wiemy, że są to pracownicy naukowi i praktycy z ogromnym dorobkiem naukowym. Trudno nam jednak uwierzyć, że Rada wyraziła taki sprzeciw znając realia funkcjonowania sądów i prokuratury oraz decyzję Rady Ministrów co do wyjątkowego potraktowania nas w kwestii organizacji pracy. Szanowni PaństwoCzłonkowie Rady Medycznej ds. COVID-19przy Prezesie