Kolejny raz żądamy zniesienia dwuzmianowości w prokuraturze

Katowice, dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

Szanowny Pan
Bogdan Święczkowski
I Zastępca Prokuratora Generalnego
Prokurator Krajowy

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w poniższym zakresie
i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda zmiany decyzji zawartej w piśmie z dnia 11 maja 2020 r. – Znak: PK I BP 024.8.2020, a dotyczącej wprowadzenia dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Mając na uwadze znaczący spadek liczby dziennych zakażeń, ogłoszone przez Premiera i Ministra Zdrowia w dniu 28 kwietnia br. coraz większe tzw. luzowanie obostrzeń oraz fakt, że szczepienia są dobrowolne, od których nie można uzależniać funkcjonowania jednostki w danym systemie czasu pracy, przedmiotowe żądanie jest uzasadnione.

Na marginesie należy wskazać, że organizacja związkowa uzyskała informację od Głównego Inspektora Sanitarnego, że jedynym wydanym dokumentem były wytyczne dla funkcjonowania sądów w czasie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Organizacja wnosi o poinformowanie o podjętej decyzji drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl

Z poważaniem,

Komisja MOZ NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury