KONTAKT

MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

BIURO: siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność”

40-286 Katowice, ul. Floriana 7

Sekretariat Komisji MOZ – (pok. 202, I piętro)

tel./fax: (32) 728-41-62, email: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl