Spotkanie w MS ws. pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego z przedstawicielami MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w sprawach dotyczących pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych. W trakcie rozmów poruszono szereg problemów, z jakimi borykają się pracownicy Instytutu:  – zbyt niskie wynagrodzenia zarówno wśród biegłych, jak i wśród pracowników technicznych, tak dla pracowników z dużym stażem pracy, jak i dla nowo zatrudnianych, – problemy z rekrutacją nowych pracowników, – problem rezygnacji z pracy doświadczonych pracowników tj. wieloletnich biegłych w tym w stopniu naukowym doktora