Apel do sędziów, asesorów i referendarzy

Katowice, dnia 26 marca 2020r.   Szanowni Państwo Sędziowie, Asesorzy i Referendarze Sądowi Stowarzyszenia Sędziowskie Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych   APEL OTWARTY W tym bardzo trudnym dla wszystkich okresie epidemii, w związku z bardzo licznie zgłaszanymi przez pracowników sekretariatów sądowych sytuacjami, zdecydowaliśmy się wystosować do Wszystkich Państwa apel. Prosimy, by zwłaszcza Stowarzyszenia Sędziowskie i Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych z podobnym apelem wystąpiły do swoich Członków. W naszym głębokim przekonaniu, gdy najważniejsze teraz staje się opanowanie sytuacji epidemicznej oraz ochrona zdrowia, a jak pokazują niektóre sytuacje z kraju, także i życia nas wszystkich uważamy,

Apel do pracodawców w sądach i prokuraturach

Katowice, dnia 23 marca 2020r.   Prezesi Sądów Dyrektorzy Sądów Prokuratorzy Okręgowi Prokuratorzy Regionalni (Pracodawcy)   Szanowni Państwo, Mając na uwadze stworzenie bezpiecznych warunków pracy w miejscu pracy we wszystkich jednostkach sądów oraz prokuratur w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wnosimy o całkowite zamknięcie stanowisk, gdzie dopuszczani byli dotychczas interesanci, we wszystkich sądach i prokuraturach w kraju. Przepis § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, daje Państwu taką możliwość. W ocenie organizacji związkowej podjęcie takich działań

Wynagrodzenie z art. 81 k.p. – za pozostawanie w gotowości

Stanowisko MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuraturyz dnia 23 marca 2020 r.ws. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy W nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej, MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, iż wskazane w rekomendacjach przepisy dotyczące wynagrodzenia za czas gotowości pracownika, mają zastosowanie w stosunku do pracowników sądów i prokuratur. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 81 § 1 Kodeksu pracy, „pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.”