RUSZYŁY BADANIA #TEMIDA2021

Rozpoczęły się badania #Temida2021 organizowane przez Stowarzyszenie “Zdrowa Praca” pod kierownictwem dr Katarzyny Orlak we współpracy z MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Administracyjnych dotyczące narażenia na mobbing i inne formy przemocy w jednostkach sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz jednostkach organizacyjnych prokuratury.  Wyniki będą opracowane zbiorczo i mają służyć do celów naukowych i popularyzatorskich. Pozwolą także uzyskać informacje czy sytuacja w tym przedmiocie uległa zmianie od 2015 roku, kiedy miały miejsce pierwsze badania Temida. Mamy nadzieję, że przyczynią się do poprawy warunków pracy i zmniejszenia ponoszonych skutków zdrowotnych przez pracowników

Postulaty płacowe złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dzisiaj Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej złożyły w Ministerstwie Sprawiedliwości wspólne stanowisko dotyczące wzrostu wynagrodzeń zasadniczych (wraz z dodatkami stażowymi) pracowników sądów powszechnych, prokuratury i Instytutu Ekspertyz Sądowych w bieżącym i przyszłym roku. pismo skierowane w odpowiedzi na powyższe przez MS do MF:

Spotkanie w MS: Systemy informatyczne w sądach

  31 maja br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie związków zawodowych z trzech central związkowych. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z narzędziami informatycznymi w sądach. Z naszej strony uczestniczyli w spotkaniu także informatycy. Ze strony ministerstwa w obecności sekretarza stanu Michała Wosia uczestniczyli Pan Zbigniew Wiśniewski – Dyrektor DIRS oraz Pan Radosław Płucisz – Dyrektor Generalny. Dzisiaj, w nawiązaniu do tego spotkania skierowaliśmy pismo:          Katowice, dnia 17 czerwca 2022 r.  Nr-1/17/06/2022 Szanowny Pan Zbigniew Wiśniewski Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości   Szanowny Panie Dyrektorze,  nawiązując do