Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy – art. 81 k.p.

W związku z aktualną trudną sytuacją oraz docierającymi do nas z sądów informacjami o wprowadzaniu w błąd pracowników, postanowiliśmy przytoczyć przepisy i orzeczenia Sądu Najwyższego o wynagrodzeniu za czas gotowości do pracy. W piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 marca br. wspomniano o stosowaniu art. 81 k.p. stwierdzając, że „za czas przestoju pracownikowi należy się wynagrodzenie, pod warunkiem, że pracownik był gotów do jej wykonywania” Art. 81. § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną,

Trwają rozmowy ws. działań w sądach związanych z koronawirusem

Cały czas trwają rozmowy organizacji związkowej z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz wieloma pracodawcami w Polsce. Prowadzimy konsultacje nad zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników w sądach w czasie rozprzestrzeniania się koronowirusa w kraju. Wiemy, że zostały zamówione środki dezynfekcyjne, które zostaną dystrybuowane przez sądy apelacyjne do poszczególnych jednostek. Niestety w całej Polsce wszyscy mają problem z maseczkami ochronnymi oraz rękawiczkami. Wiele pomysłów z naszej strony zostało już przedstawionych Ministerstwu, ale sytuacja zmienia się z dnia na dzień i potrzebujemy nowych rozwiązań. Sprawy nie ułatwia fakt, że orzecznicy (sędziowie i referendarze) zabierają akta spraw do domów, nad którymi pracują, a następnie