Stanowisko ws. prawa do waloryzacji wynagrodzeń

STANOWISKO MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) STRESZCZENIE: Wykładnia językowa prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż waloryzacja średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń obejmuje konkretne wynagrodzenia konkretnych osób. 2. Ustawodawca przeniósł w 1999 roku rolę pracodawcy, który w oparciu o dane środki przeznaczone w budżecie, kształtował wynagrodzenie pracowników, na władzę państwową. Stanowisko Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów zawarte

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 31.01.2024 R.

Dzisiaj odbyło się spotkanie związków zawodowych z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem i Kierownictwem Ministerstwa. W pierwszych słowach minister podkreślił, że spotkanie nie ma charakteru kurtuazyjnego. Wielokrotnie wspominał, że zależy mu na wprowadzeniu rozwiązań, które w realny sposób wpłyną na satysfakcję z pracy w wymiarze sprawiedliwości. Usłyszeliśmy, że każdy pracownik otrzyma 20% wzrostu swojego wynagrodzenia (w trybie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, czyli do trzech miesięcy od opublikowania ustawy budżetowej). Jednakże pracownicy, którzy otrzymali wzrost do płacy minimalnej, otrzymają wyrównanie do 20%. Są już decyzje co do nowelizacji rozporządzeń umożliwiające podniesienie wynagrodzeń. W spotkaniu poruszone zostały problemy wszystkich grup zawodowych w sądach,

opinia prawna ws. terminowości wydawania opinii przez specjalistów OZSS

Zamieszczamy poniżej opinię prawną przygotowaną na zlecenie organizacji związkowej ws. wpływu nieobecności w pracy Specjalisty OZSS na termin wydania opinii, o którym mowa w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r. poz. 76 z późn. zm.) oraz w przedmiocie sposobu liczenia upływu tego terminu (stan prawny na dzień 15.01.2024 r.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie całości lub części opracowania możliwe wyłącznie po wskazaniu źródła.

ODPOWIEDŹ MOZ NSZZ “S” PSiP NA LIST MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATORA GENERALNEGO SKIEROWANY DO PRACOWNIKÓW PROKURATURY

Kraków, dnia 25 stycznia 2024 roku                                                                                    Pan                                                                                  Adam Bodnar                                                                                  Minister Sprawiedliwości                                                                                  Prokurator Generalny Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na przekazany drogą e-mail list Pana Ministra Prokuratora Generalnego z dnia 15 stycznia 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wyraża gotowość do podjęcia współpracy w celu poprawy bytu materialnego, warunków pracy i podniesienia godności zatrudnionej kadry urzędniczej. Organizacji związkowej jest bliska idea wyrażona w liście Pana Ministra o konieczności