WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ – WĄTPLIWOŚCI DO WYJAŚNIENIA

Poniżej znajdziecie pismo, które rozesłane zostało z Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów, a dotyczy waloryzacji wynagrodzeń. Z przekazanego organizacji związkowej pisma Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 października br. – Znak: DB-III.311.137.2019 wynika, że zgodnie z interpretacją Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw określany jest w ustawie budżetowej, dotyczy wzrostu całego funduszu płac, nie zaś wzrostu wynagrodzenia konkretnego pracownika.

Informacja prawna dot. zawiadamiania BIG o należnościach

W związku z wieloma zapytaniami i zgłoszeniami w tym zakresie organizacja związkowa przedstawia w załączeniu opinię prawną w sprawie dopuszczalności przekazania urzędnikom sądowym zadań z zakresu zawiadamiania Biur Informacji Gospodarczej o należnościach powstałych na rzecz sądów na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego. Zachęcamy wszystkich pracowników sądów do zapoznania się z jej treścią.