Organizacja pracy w prokuraturze [KOMUNIKAT]

KOMUNIKAT Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 12 maja 2020 r. ws. organizacji pracy w prokuraturze Nawiązując do pisma Prokuratora Krajowego z dnia 11 maja 2020 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, po przeanalizowaniu skutków wprowadzenia takich regulacji, negatywnie ocenia zawarte w ww. piśmie polecenie bezwzględnego wprowadzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury w kraju dwuzmianowego trybu pracy, tj. I zmiana od 7.00 do 13.30, II zmiana od 14.00 do 20.30.  Organizacja związkowa, rozumiejąc trudną sytuację związaną z obowiązywaniem stanu epidemii, zauważa wiele niedoskonałości takiego systemu. Przede wszystkim nie we wszystkich jednostkach przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne, ponieważ w wielu prokuraturach możliwe jest funkcjonowanie kadry pracowniczej w ramach podstawowego

Zwracamy się do Prokuratora Krajowego o wdrożenie działań profilaktycznych

Zalecenia zawarte w treści pisma skierowanego do wszystkich prokuratur z dnia 10 marca 2020 r. (nr PK I BP 024.8.2020) obecnie są niewystarczające. Jako organizacja związkowa apelujemy o wprowadzenie zakazu przyjmowania interesantów za wyjątkiem osób zatrzymanych i doprowadzanych przez organy policji, bądź osób zgłaszających się po zezwolenia na pochowanie zwłok. W szczególności objęci ochroną powinni być pracownicy biur podawczych i ochrony poprzez zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące i maseczki ochronne, rękawiczki, gdyż nie otrzymawszy odpowiedniej ochrony i zabezpieczeń, są oni nadmiernie narażeni na ekspozycję czynników chorobotwórczych, w tym COVID-19.