Jaki nowy system w prokuraturze i kiedy?

W dniu 23 marca br. zwróciliśmy się o udzielenie następujących informacji:   czy i jakie zmiany w rozwiązaniach informatycznych są planowane w najbliższym czasie w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,  kiedy rozpoczną się szkolenia wdrożeniowe i jaka jest agenda działań wdrożeniowych – z podziałem na poszczególnych użytkowników tych rozwiązań,   czy i kiedy zostanie pracownikom udostępniona wersja testowa,  na jakim etapie znajdują się projekty nowych rozwiązań, czy jest do nich opracowana dokumentacja dla użytkowników. Jeżeli taka dokumentacja (instrukcje, podręczniki użytkownika) jest już gotowa – organizacja związkowa wnosi o jej udostępnienie lub wskazanie podstawy prawnej braku takiej możliwości. Nadto wskazanie, kiedy taka

WYSTĄPIENIE DO PROKURATUR REGIONALNYCH I OKRĘGOWYCH WS. DWUZMIANOWOŚCI

Katowice, dnia 10 marca 2021 r. Nr-1/10/03/21 Państwo Prokuratorzy Regionalni Prokuratorzy Okręgowi    Szanowni Państwo Prokuratorzy, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wnosi o odstąpienie od systemu dwuzmianowego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Prokurator Krajowy zapewnił możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w tym zakresie przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury m.in. po dokonaniu analizy sposobu organizacji pracy i uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb podległych pracowników. W tym miejscu należy wspomnieć, że ZZPiPP RP przeprowadził w ub. roku ankietę, z której wynika, że większość pracowników prokuratury opowiedziało się za powrotem do jednozmianowego

Wynagrodzenia w Prokuraturze Krajowej – Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prokuratora Krajowego i utrzymującą ją w mocy decyzję Prokuratora Generalnego w zakresie odmowy udostępnienia nam informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej. Sąd zasądził zwrot kosztów na naszą rzecz. WYNAGRODZENIA W PROKURATURZE KRAJOWEJ Zdaniem WSA skarga MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zasługiwała na uwzględnienie, a obie decyzje organów naruszyły obowiązujące przepisy prawa. Jak czytamy w uzasadnieniu, Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy dopuścili się istotnego naruszenia zasad praworządności określonych zarówno w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak i w Konstytucji. Odmowa udostępnienia informacji o wynagrodzeniach zbudowana