Apelujemy do Prezydenta RP o poparcie postulatów zw. z odmrożeniem wynagrodzeń

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r.          Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                                  Szanowny Panie Prezydencie, Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury reprezentująca pracowników sądownictwa, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratury wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów strony rządowej dotyczących zamrożenia płac pracowników sfery budżetowej w 2022 roku. Przy obecnej inflacji brak podwyżek oznacza realne obniżenie wynagrodzeń, tym bardziej że w bieżącym roku utrzymano wynagrodzenia w całej sferze budżetowej na poziomie z 2020 roku. Zamierzenia te

Kolejny raz żądamy zniesienia dwuzmianowości w prokuraturze

Katowice, dnia 28 kwietnia 2021 r.   Szanowny Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy   Szanowny Panie Prokuratorze, nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w poniższym zakresie i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda zmiany decyzji zawartej w piśmie z dnia 11 maja 2020 r. – Znak: PK I BP 024.8.2020, a dotyczącej wprowadzenia dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Mając na uwadze znaczący spadek liczby dziennych zakażeń, ogłoszone przez Premiera i Ministra Zdrowia

Jaki nowy system w prokuraturze i kiedy?

W dniu 23 marca br. zwróciliśmy się o udzielenie następujących informacji:   czy i jakie zmiany w rozwiązaniach informatycznych są planowane w najbliższym czasie w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,  kiedy rozpoczną się szkolenia wdrożeniowe i jaka jest agenda działań wdrożeniowych – z podziałem na poszczególnych użytkowników tych rozwiązań,   czy i kiedy zostanie pracownikom udostępniona wersja testowa,  na jakim etapie znajdują się projekty nowych rozwiązań, czy jest do nich opracowana dokumentacja dla użytkowników. Jeżeli taka dokumentacja (instrukcje, podręczniki użytkownika) jest już gotowa – organizacja związkowa wnosi o jej udostępnienie lub wskazanie podstawy prawnej braku takiej możliwości. Nadto wskazanie, kiedy taka