WYSTĄPIENIE DO PROKURATUR REGIONALNYCH I OKRĘGOWYCH WS. DWUZMIANOWOŚCI

Katowice, dnia 10 marca 2021 r. Nr-1/10/03/21 Państwo Prokuratorzy Regionalni Prokuratorzy Okręgowi    Szanowni Państwo Prokuratorzy, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wnosi o odstąpienie od systemu dwuzmianowego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Prokurator Krajowy zapewnił możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w tym zakresie przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury m.in. po dokonaniu analizy sposobu organizacji pracy i uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb podległych pracowników. W tym miejscu należy wspomnieć, że ZZPiPP RP przeprowadził w ub. roku ankietę, z której wynika, że większość pracowników prokuratury opowiedziało się za powrotem do jednozmianowego

Wynagrodzenia w Prokuraturze Krajowej – Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prokuratora Krajowego i utrzymującą ją w mocy decyzję Prokuratora Generalnego w zakresie odmowy udostępnienia nam informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej. Sąd zasądził zwrot kosztów na naszą rzecz. WYNAGRODZENIA W PROKURATURZE KRAJOWEJ Zdaniem WSA skarga MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zasługiwała na uwzględnienie, a obie decyzje organów naruszyły obowiązujące przepisy prawa. Jak czytamy w uzasadnieniu, Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy dopuścili się istotnego naruszenia zasad praworządności określonych zarówno w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak i w Konstytucji. Odmowa udostępnienia informacji o wynagrodzeniach zbudowana