Spotkanie z Prokuratorem Generalnym i Prokuratorem Krajowym

W środę (17 kwietnia) odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z kierownictwem resortu. Spotkanie dotyczyło pracowników prokuratury. Ze strony resortu uczestniczyli w nim m.in. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk oraz Sekretarz Stanu Arkadiusz Myrcha.

Niestety – musimy to przyznać – ze względu na wypadek w trasie – nasi przedstawiciele spóźnili się na spotkanie 30 minut. Jednakże w tym czasie, jaki i przez znaczną część czasu po dołączeniu do spotkania przedstawiciele ZZPiPP omawiali szeroko zagadnienie związane z roszczeniami i pozwami prokuratorów oraz odwoływaniem prokuratorów z delegacji. Tak więc uczestniczyliśmy w całej części dotyczącej pozostałych grup zawodowych.

W czasie spotkania omawiane były kwestie wynagrodzeń – organizacje zwracały zgodnie uwagę na rzecz oczywistą, jaką są niskie wynagrodzenia oraz dysproporcje płacowe. Podnosiliśmy, że w przeciwieństwie do sądów, w jednostkach organizacyjnych prokuratury od 2016 r. nie wykorzystano potencjału kierowanych środków na ten cel. Kierownictwo prokuratury zwróciło uwagę na to, że aktualnie w budżecie nie ma środków na wzrost wynagrodzeń, choć będą czynione starania pozyskiwania jakiś funduszy.

Omawiany był temat prac legislacyjnych nad nową ustawą. Otrzymaliśmy informację, że na kolejnym spotkaniu zostanie związkom zawodowym przedstawiona propozycja formuły prac nad tym aktem prawnym. Ze strony kierownictwa sygnalizowane było zrozumienie, że aktualnie obowiązująca ustawa jest przestarzała. Prawdopodobnie prace nad ustawą będą związane z pakietem aktów prawnych dotyczących ustroju prokuratury.

Jednym z poruszonych tematów był także problem systemu informatycznego ProkSys. Niezwykle ważnym zagadnieniem były zadania związane z digitalizacją akt w jednostkach prokuratury. Wskazaliśmy na fundusze unijne, które mogą stanowić źródło finansowania dla tego zadania, podobnie jak przy niektórych zadaniach zrealizowanych w sądownictwie powszechnym. Minister Bodnar także informował o tym, że takie opcje są rozważane.

Prokurator Korneluk odnosił się ze zrozumieniem do sygnalizowanych problemów. Nasi przedstawiciele w spotkaniu indywidualnym z Prokuratorem Krajowym wcześniej omówili najpilniejsze zagadnienia związane z warunkami pracy i płacy. Zaplanowane zostały także spotkania z przedstawicielami naszej organizacji, w celu bardziej szczegółowego omówienia naszej perspektywy i uwag. Zapewniono nas, że sukcesywnie dla pracowników prokuratury będą przeznaczane środki na dodatki motywacyjne zaoszczędzone na skutego decyzji o ograniczaniu wypłacania dodatków dla prokuratorów.

Kierownictwo resortu sygnalizowało, że największym problemem jest to, że pracuje w oparciu o budżet, który został przygotowany przez poprzedni gabinet Rady Ministrów i w ramach tego budżetu musi mierzyć się z pozyskiwaniem środków na roszczenia prokuratorów, które stają się wymagalne.

Pan Dyrektor Biura Budżetu wskazywał na to, że trudno zrozumieć skargi związków zawodowych na braki infrastruktury koniecznej do digitalizacji, skoro środki w budżecie na to są, tylko kierownicy jednostek o nie się nie zwracają. Dlatego zaapelowano do nas o to, aby monitować kierownictwo jednostek do aktywizowania w tym zakresie, gdyż pracownicy nie muszą wcale stać w kolejkach do jednego skanera na korytarzu czy wykonywać czynności skanowania na przestarzałych podręcznych skanerach.

Przedstawiamy Wam niewielki fragment analizy płacowej przeprowadzonej przez nas na podstawie danych zebranych w trybie dostępu do informacji publicznej. Są to najważniejsze informacje dotyczące wynagrodzeń, które przygotowaliśmy na spotkanie.

Stawki wynagrodzeń pracowników prokuratury w przedziałach:

Ilość pracowników w przedziałach – procentowo:

Wynagrodzenia na stanowiskach: