Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dot. przeprowadzanych badań przez specjalistów OZSS

Katowice, dnia 9 marca 2023 r. Nr-1/09/03/23                                                                                         Szanowny Pan                                                                                         Marcin Wiącek                                                                                         Rzecznik Praw Obywatelskich                                                                                         Al. Solidarności 77                                                                                         00-090 Warszawa Szanowny Panie Rzeczniku, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając w imieniu grupy zawodowej specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, z niepokojem obserwuje działania Rzecznika Praw Obywatelskich polegające na kierowaniu do Ministerstwa Sprawiedliwości kolejnych pism poruszających kwestie regulacji badań wykonywanych przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów w kontekście braku dostępności stron i uczestników postępowań sądowych do materiałów pochodzących z badania, a stanowiących

WNIOSKUJEMY DO PREMIERA O ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY

Katowice, dnia 26 marca 2021 r.   Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Szanowny Panie Premierze, w związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń oraz wytycznych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o rekomendowanie Ministrowi Sprawiedliwości podjęcia pilnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników sądów polegających w szczególności na: odwołaniu terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych do dnia 9 kwietnia br. (z wyłączeniem katalogu spraw pilnych w rozumieniu § 2 pkt 5 Rozporządzenia