WNIOSKUJEMY DO PREMIERA O ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY

Katowice, dnia 26 marca 2021 r.   Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Szanowny Panie Premierze, w związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń oraz wytycznych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o rekomendowanie Ministrowi Sprawiedliwości podjęcia pilnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników sądów polegających w szczególności na: odwołaniu terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych do dnia 9 kwietnia br. (z wyłączeniem katalogu spraw pilnych w rozumieniu § 2 pkt 5 Rozporządzenia

CO ZE ZMIANĄ USTAWY O OZSS?

Katowice, dnia 2 lutego 2021 r.  Szanowna Pani  Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości   Szanowna Pani Minister,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa  i Prokuratury zwraca się z prośbą o podanie informacji, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace dotyczące planowanych zmian w Ustawie o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Od kilku lat organizacja związkowa sygnalizuje w Ministerstwie Sprawiedliwości potrzebę zmiany obowiązujących przepisów w zakresie tej grupy zawodowej, dlatego też, jeżeli planowane są lub już trwają prace w przedmiotowym zakresie, strona społeczna wnosi o udzielenie następujących informacji:  czy rozpoczęły się prace nad wyżej wymienioną ustawą, jaki jest ich zakres i na