pismo do MS dot. terminowości w OZSS

            Katowice, dnia 29 maja 2023 r.   Szanowna Pani Katarzyna Frydrych Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości     Szanowna Pani Minister, nawiązując do pisma z dnia 2 maja 2023 r. (DSRiN-II.5061.5.2022) kierowanego do prezesów sądów apelacyjnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury podnosi, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem OZSS wskazuje na długi czas oczekiwania na badania oraz niezadowalającą terminowość ich realizacji i na podstawie zbiorczej analizy statystyk opartych na sprawozdaniach ilościowych oraz jakościowych kierowników OZSS jako przyczyny tego stanu rzeczy wskazuje czynniki w głównej mierze

postulaty skierowane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Katowice, dnia 17 maja 2023 r.   Szanowna Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej   Szanowna Pani Minister, nawiązując do spotkania, które odbyło się w dniu 23 marca 2023 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury poniżej przedstawia swoje postulaty. W pierwszej kolejności organizacja związkowa wnosi o włączenie do chorób zawodowych zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa i stawów obwodowych oraz dyskopatii u pracowników biurowych, albowiem w sądach i prokuraturach pracownicy (szczególnie protokołujący) są coraz bardziej narażeni na powyższe dolegliwości prowadzące w konsekwencji do poważnych schorzeń związanych z wykonywaną pracą siedzącą w wymuszonej

Pismo do Minister K. Frydrych w sprawie specjalistów OZSS

Katowice, dnia 8 maja 2023 r.  Nr-1/08/05/23                                          Szanowna Pani                                                Katarzyna Frydrych                                                Podsekretarz Stanu                                                                      w Ministerstwie Sprawiedliwości      Szanowna Pani Minister,     nawiązując do spotkania, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2023 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że nie może przekazać danych, w których ośrodkach OZSS został wprowadzony zadaniowy czas pracy dla specjalistów, a w których ośrodkach prezesi nie wyrażają zgody na wprowadzenie zadaniowego czasu pracy. Decyzja ta jest podyktowana lękiem specjalistów, aby poprzez wyjawienie powyższych informacji nie stracić

NOTATKA ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI OZSS Z MINISTER KATARZYNĄ FRYDRYCH

28 kwietnia 2023 r. odbyło się w MS spotkanie przedstawicieli naszej organizacji związkowej z Panią Minister Frydrych i innymi przedstawicielami MS.    Na wstępie spotkania Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury (Edyta Odyjas) wręczyła Pani Minister artykuł z Tygodnika „Solidarność” (nr 16) z dnia 16 kwietnia br., aby zapoznała się z wywiadem udzielonym przez naszego przedstawiciel OZSS na temat trudności, z którymi borykają się specjaliści w swojej codziennej pracy.  Przedstawiciele specjalistów OZSS działający w MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury (Edyta Bąk i Joanna Grodzicka-Waniewska) i Przewodnicząca przypomniały o rozmowach prowadzonych