Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie dot. specjalistów OZSS

Katowice, dnia 24 kwietnia 2023 r. Nr-4/24/04/23                                                                                          Szanowny Pan                                                                                          Mikołaj Pawlak                                                                                          Rzecznik Praw Dziecka                                                                                          ul. Chocimska 6                                                                                          00-791 Warszawa Szanowny Panie Rzeczniku, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając w imieniu grupy zawodowej specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, zaprasza Pana do wzięcia udziału w kolejnej inicjatywie ukierunkowanej na dobro dzieci. Specjaliści Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów są grupą zawodową wykonującą swoje obowiązki służbowe w wymiarze sprawiedliwości, dla której dobro małoletnich obywateli stanowi najwyższą wartość. Działalność OZSS jest Panu

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dot. przeprowadzanych badań przez specjalistów OZSS

Katowice, dnia 9 marca 2023 r. Nr-1/09/03/23                                                                                         Szanowny Pan                                                                                         Marcin Wiącek                                                                                         Rzecznik Praw Obywatelskich                                                                                         Al. Solidarności 77                                                                                         00-090 Warszawa Szanowny Panie Rzeczniku, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając w imieniu grupy zawodowej specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, z niepokojem obserwuje działania Rzecznika Praw Obywatelskich polegające na kierowaniu do Ministerstwa Sprawiedliwości kolejnych pism poruszających kwestie regulacji badań wykonywanych przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów w kontekście braku dostępności stron i uczestników postępowań sądowych do materiałów pochodzących z badania, a stanowiących podstawę