Nasze propozycje: oddolna systemowa reforma sądów

W nawiązaniu do materiału prasowego: Prezes największego sądu w Polsce: chcemy pracować, ale brakuje ludzi – przedstawiamy poniżej wypowiedź udzieloną autorowi: W związku z wieloletnim zamrożeniem płac w sferze finansów publicznych oraz brakiem spójnego systemu nagradzania nasze płace zeszły do dramatycznego poziomu. Zdecydowana większość pracowników sądów, którzy nie są sędziami zarabiała bardzo mało. Uruchomiliśmy wiele działań by tę sytuację zmienić. W roku 2014 przeprowadziliśmy badania na dwóch reprezentatywnych apelacjach sądowych: warszawskiej i rzeszowskiej, z których wyłonił się obraz bardzo dużych dysproporcji płacowych. Wyniki wskazywały, że większość zarabia bliżej pensji minimalnej, jednak na tych

Wynagrodzenia w apelacjach sądowych – informacje

Wkrótce rozpoczną się rozmowy ws. podziału II transzy środków na podwyżki, wywalczonych przez Miasteczko i objętych porozumieniem zawartym w lipcu 2019 r. ze Sztabem Miasteczka. Profesjonalne rozmowy wymagają informacji o aktualnej sytuacji płacowej w sądach. Przekazujemy Wam  – jak zwykle niezwłocznie i jak zwykle chyba jako jedyni – zestawienie, które pozyskaliśmy od Ministerstwa Sprawiedliwości wspólnie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP. Jak zwykle pewnie spadnie na nas za to hejt, ale uważamy, że pracownicy mają prawo do wiedzy, bo wiedza jest największą bronią przed manipulowaniem nami.

Skandaliczne zachowania dyrektora warszawskiego sądu

W jednym ze stołecznych sądów dyrektor otwarcie i publicznie narusza nasze prawa, ubliżając naszej organizacji związkowej, strasząc pracowników i zniechęcając ich do zapisywania się do związku zawodowego. Skargi kierowane do ministerstwa nie skutkują. Po skargach i rokowaniach płacowych skandaliczne zachowania dyrektora tylko się nasilają. Jak wynika z przekazywanych nam informacji, ostatnio publicznie dyrektor nazwał naszą organizację g…em, upośledzonymi i ograniczonymi intelektualnie ludźmi. Wypowiadał się negatywnie o protestujących w Miasteczku, że się rozleniwili i podpisali szkodliwe porozumienie. Dyrektor poniża związkowców w oczach pracowników. Tworzy klimat zastraszenia i permanentnego mobbingu. Ludzie od dłuższego czasu zgłaszają związkom, że pracują

100-lat kurateli sądowej

W dniu 7 lutego 1919 r. dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o utworzeniu sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr 14, poz. 171) Józef Piłsudski zainicjował powstanie kurateli sądowej. W tym roku kuratela obchodzi więc 100-lat swojego funkcjonowania. Życzymy wszystkim kuratorom, by warunki pracy i płacy odpowiadały ich doniosłej roli. Żeby nie było już nigdy takiej sytuacji, że kurator oczekuje na awans 10 lat – czyli 1/10 całej historii kurateli sądowej. By atmosfera pracy w zespołach sprzyjała zawsze rozwojowi zawodowemu i osobistemu, a praca dawała także wiele satysfakcji.

I Spotkanie w ramach Okrągłego Stołu Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Konferencja dotycząca m.in. trudnej sytuacji płacowej pracowników sądów i prokuratury – 24 stycznia 2019 r., Sejm RP, godz. 12:00-14:30 Poniżej link do retransmisji i komunikatu z obrad 12:03 – Powitanie – Jacek Skała, Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, moderator dyskusji 12:04 – Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Poseł (Kukiz’15) 12:14 – Marek Suski – sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów 12:22 – Agata Gałuszka – Górska –