Stanowisko ws. prawa do waloryzacji wynagrodzeń

STANOWISKO MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) STRESZCZENIE: Wykładnia językowa prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż waloryzacja średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń obejmuje konkretne wynagrodzenia konkretnych osób. 2. Ustawodawca przeniósł w 1999 roku rolę pracodawcy, który w oparciu o dane środki przeznaczone w budżecie, kształtował wynagrodzenie pracowników, na władzę państwową. Stanowisko Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów zawarte

ZWRACAMY SIĘ DO DSA I PONAGLAMY MS WS. NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW

13 grudnia 2023 r. wystąpiliśmy do wszystkich Dyrektorów Sądów Apelacyjnych z następującym wnioskiem: Szanowni Państwo  Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych   Szanowni Państwo,  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych zwraca się o udzielenie następujących informacji:   1) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami, które mógłby przekazać sądom okręgowym i rejonowym z przeznaczeniem na wypłatę niestałych składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym (nagrody) dla grup zawodowych: specjaliści ozss, kuratorzy zawodowi, asystenci sędziów, urzędnicy sądowi i inni pracownicy,  2) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami własnymi, które

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – we wtorek, 24 października 2023 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów. Radę reprezentowali: Zastępca Przewodniczącego – Pan Jacek Bem oraz Rzecznik Prasowy – Pan Rafał Narloch. Z naszej strony w spotkaniu uczestniczyły: Pani Bogusława Tylus-Czarnota, Pani Hanna Barcz oraz Pani Joanna Zabłudowska. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznej współpracy, w tym praktycznych aspektów wdrażania nowej ustawy o kuratorach sądowych. Rozmawialiśmy o nowych wyzwaniach i o tym, co nas łączy w tak ważnych sprawach jak wynagrodzenia kuratorów, warunki pracy jak i przyszłości

STANOWISKO: Rekompensata za pracę w niedziele i święta

  STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasad rekompensaty za pracę świadczoną w niedzielę i święta przez pracowników, do których stosuje się ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury działając na podstawie art. 26 pkt. 2 i 3, a także art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) przedstawia poniższe stanowisko. Zgodnie z art. 29 § 2