Skarga przekazana rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów – Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Nasza skarga na Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu przekazana została rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów – tak wynika z odpowiedzi Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Czytaj o skardze dot. Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu: Sąd Okręgowy w Toruniu: Wnioski dobrowolnie-przymusowo W odpowiedzi wskazano nam, że prezes sądu – zgodnie z obowiązującymi przepisami – ma prawo wpływu na organizację pracy także urzędników i innych pracowników, gdyż do jego kompetencji należy chociażby ustalanie godzin urzędowania sądu. – Pozostałe kwestie związane z zabezpieczeniem funkcjonowania sądu tak, aby urzędowanie sądu w tak określonych godzinach było możliwe, należy do dyrektora sądu

Sąd Okręgowy w Toruniu: Wnioski dobrowolnie-przymusowo

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury złożyła do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skargę na Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu. Skarga zawiera także wniosek o przekazanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego sędziów w celu pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sąd Okręgowy w Toruniu – wnioski dobrowolnie – przymusowo Zaniepokojenie organizacji związkowej wzbudziły działania, które naszym zdaniem wskazują na poważne naruszenia prawa. Jak wynika z pism, które kierowane były do komórek organizacyjnych sądu, próbowano wymusić składanie wniosków o indywidualny rozkład czasu pracy. Taki wniosek jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika (art. 129 §4

[STANOWISKO] Zmiana organizacji pracy, systemów i rozkładów czasu pracy tylko w regulaminie pracy

STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I PROKURATURY z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu zmian organizacji pracy, systemów i rozkładów czasu pracy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, obserwując aktualną sytuację oraz działania związane z próbami radzenia sobie w sądach i prokuraturach z zagrożeniami spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przedstawia poniżej stanowisko w sprawie. Organizacja związkowa zdaje sobie sprawę z trudności, przed jakimi stają pracodawcy w związku ze stanem epidemii. Jednakże podstawowym zadaniem związku zawodowego jest – w ramach swoich uprawnień – stanie na straży przestrzegania przepisów prawa pracy. Z ogromnym zaniepokojeniem MOZ NSZZ