Nasze propozycje: oddolna systemowa reforma sądów

W nawiązaniu do materiału prasowego: Prezes największego sądu w Polsce: chcemy pracować, ale brakuje ludzi – przedstawiamy poniżej wypowiedź udzieloną autorowi: W związku z wieloletnim zamrożeniem płac w sferze finansów publicznych oraz brakiem spójnego systemu nagradzania nasze płace zeszły do dramatycznego poziomu. Zdecydowana większość pracowników sądów, którzy nie są sędziami zarabiała bardzo mało. Uruchomiliśmy wiele działań by tę sytuację zmienić. W roku 2014 przeprowadziliśmy badania na dwóch reprezentatywnych apelacjach sądowych: warszawskiej i rzeszowskiej, z których wyłonił się obraz bardzo dużych dysproporcji płacowych. Wyniki wskazywały, że większość zarabia bliżej pensji minimalnej, jednak na tych

Panel ekspercki „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”

Dzisiaj w Warszawie uczestniczymy w panelu eksperckim w związku z realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. badaniem ewaluacyjnym pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Projekt ma na celu zapewnienie dostosowania oferty szkoleń do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformowano, dotychczas zrealizowano ogólnopolskie badanie ankietowe pracowników wymiary sprawiedliwości, a także serię dyskusji grupowych z kadrą sądów i prokuratur i wywiadów indywidualnych z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w tych instytucjach. Ostatnim elementem procesu badawczego jest panel ekspercki, na którym zaproszeni eksperci będą dyskutować na temat

Informacja o nieprawdziwych wpisach na PPS

Koleżanki, Koledzy, Nawiązując do dzisiejszych wydarzeń, które miały miejsce przed i w trakcie roboczego spotkania w MS w przedmiocie podziału II transzy środków na wynagrodzenia, jesteśmy oburzeni zachowaniem administratora grupy zamkniętej na portalu Facebook „Pracownicy Polskich Sądów” (PPS), „Dar Piskorek”, który swoimi wpisami dezinformował uczestników grupy, przekazując informacje niezgodne z faktami. Pragniemy wyrazić głęboką dezaprobatę dla takich karygodnych zachowań, które nie tylko wprowadzają chaos informacyjny w przestrzeni publicznej (uczestnikami grupy PPS są nie tylko pracownicy sądów), ale jednocześnie naruszają zasady prowadzenia dialogu i właściwej współpracy wszystkich związków na rzecz pracowników. Utrudnia