“2019: Prawdziwa historia negocjacji podwyżek

Chcielibyśmy sprostować niektóre informacje, które pojawiły się w artykule “Albo waloryzacja pensji pracowników prokuratury, albo będą protesty”. Fragment, który przykuł naszą uwagę, brzmi: „To nie pozwala na zrekompensowanie negatywnych skutków inflacji i przypomina wydarzenia z 2019 r., kiedy to Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, wbrew porozumieniu wszystkich związków zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości, zredukowała postulaty płacowe z 1000 do 450 zł”. Chcielibyśmy przypomnieć o kilku faktach z 2019 roku: 17 stycznia: Związki zawodowe podpisują porozumienie, że chcą, aby suma podwyżek w 2019 r. wyniosła 1000 zł – ustawa budżetowa gwarantowała już 200 zł

Pracownicy Sądów: Więcej niż ‘Kserokopiarki Wyroków’. List Otwarty do Ministra

  Wprowadzając w kontekst informujemy, że list jest reakcją na wypowiedź, która została udzielona na pytanie, kto miałby organizować imprezy kulturalne i oprowadzać turystów po Zamku Lubomirskich, w którym aktualnie jest siedziba sądu rejonowego (materiał prasowy: https://tiny.pl/chxhr). Szanowny Pan Dr hab. Marcin Warchoł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Ministrze, z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z Pana ostatnią wypowiedzią na temat roli pracowników sądów. Wypowiedź ta bardzo nas zaskoczyła, dlatego zdecydowaliśmy się wystosować do Pana ten list otwarty. Chodzi o Pana wypowiedź zawartą

Zmiana rozporządzenia “widełkowego” urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury w toku

W zeszłym tygodniu zadaliśmy pytanie Ministerstwu Sprawiedliwości  dotyczące losów Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego w zakresie wysokości dolnych przedziałów stawek wynagrodzeń dla urzędników  i  innych pracowników sądów i prokuratury (zgodnie z poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę w  2020 r.)  i podwyższenia górnej granicy ww. wynagrodzeń każdej z grup stanowisk –  zgodnie z postanowieniami  porozumienia płacowego z dnia 4 lipca 2019 r. zawartego między Ministrem Sprawiedliwości  –   Prokuratorem Generalnym a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników sądów powszechnych

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam, aby czas spędzony z najbliższymi w domu był czasem odzyskanym, którego dotąd tak bardzo brakowało. W tym roku Święta Wielkanocne, to czas nieodbytych podróży do naszych rodzin i krewnych, ale i czas podróży wewnętrznych – refleksji nad darem życia. Jak nigdy, mamy szansę dostrzec co jest w życiu najcenniejsze: zdrowie, życie w miłości i wzajemnym szacunku. Solidaryzujmy się ze wszystkimi, których dotyka utrata pracy i zarobków. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, cieszmy się życiem, które symbolizują te święta. Komisja MiędzyzakładowaMOZ NSZZ „Solidarność”Pracowników Sądownictwa i ProkuraturyRedakcja “Gazety Sądowej” – MOZ NSZZ “S” PS