WYPOWIEDZI UDZIELONE PRASIE WS. PODWYŻEK

– Nie doszło jeszcze do ustalenia jakiegoś kompromisu w tym zakresie pomiędzy stroną związkową a rządową. Występowaliśmy do ministerstwa o przedstawienie nam danych o wynagrodzeniach i te dane właśnie dostaliśmy. Wynika z nich, że dysproporcje są. Przykład? W skali ogólnokrajowej, na stanowiskach najbardziej doświadczonych pracowników wspomagających sędziów czyli starszych sekretarzy sądowych mam średnią zarobków na poziomie 3445 zł brutto, ale mamy również rozpiętość tych wynagrodzeń między 2121 a 5816 zł brutto. Czyli mimo, że od 2016 r. zrobiliśmy wiele żeby tych różnic nie było, one nadal są – powiedział w rozmowie z Prawo.pl wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność

PRACOWNIKU, NIE DAJ SIĘ ROBIĆ W BALONA!

DO PRACOWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W reakcji na zaniepokojenie pracowników zasadami podziału środków na podwyżki wyjaśniamy: 1) przede wszystkim w tej sprawie nie zostały jeszcze poczynione żadne wiążące ustalenia między związkami zawodowymi a Ministerstwem Sprawiedliwości. Wszelkie spekulacje dotyczące tej kwestii są nieprawdziwe i nieuprawnione. 2) Nie jesteśmy związkami, które walcząc o podwyżki kalkulują swoje działania wyłącznie chęcią pozyskania jak największej liczby członków. Oczywiście bardzo liczymy się ze zdaniem pracowników w tak ważnych kwestiach. Zdajemy sobie sprawę – co oczywiste – z potrzeby podnoszenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom zatrudnionym w sądach. Wsłuchujemy się

SZTAB PROTESTACYJNY PODPISAŁ POROZUMIENIE Z MS

Dzięki trwającemu od dnia 7 maja 2019 r. protestowi pracowników sądów i prokuratury,  ogromnemu poświęceniu i  zaangażowaniu osób, które przebywały nieprzerwanie, w upale i w deszczu przez 2 miesiące – 24 godziny na dobę w Miasteczku namiotowym usytuowanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz nieustającym działaniom Sztabu Protestacyjnego informujemy, że dzisiaj tj. 4 lipca br. po godzinie 19.00 zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym reprezentowanym przez – Michała Wójcika – Sekretarza Stanu a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury o podwyższeniu wynagrodzeń dla  pracowników sądów i prokuratury  średnio o 450zł brutto