SZTAB PROTESTACYJNY PODPISAŁ POROZUMIENIE Z MS

Dzięki trwającemu od dnia 7 maja 2019 r. protestowi pracowników sądów i prokuratury,  ogromnemu poświęceniu i  zaangażowaniu osób, które przebywały nieprzerwanie, w upale i w deszczu przez 2 miesiące – 24 godziny na dobę w Miasteczku namiotowym usytuowanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz nieustającym działaniom Sztabu Protestacyjnego informujemy, że dzisiaj tj. 4 lipca br. po godzinie 19.00 zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym reprezentowanym przez – Michała Wójcika – Sekretarza Stanu a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury o podwyższeniu wynagrodzeń dla  pracowników sądów i prokuratury  średnio o 450zł brutto

Budzimy parlamentarzystów

Warszawa, dnia 27 czerwca 2019r.   Szanowne Posłanki Szanowni Posłowie   Szanowni Państwo, Od 7 maja nieustannie protestują w sąsiedztwie Ministerstwa Sprawiedliwości. Pracownicy, głównie matki z dziećmi – urzędniczki z sądów i prokuratury, nie walczą tylko o pieniądze. Domagają się nowych, właściwie skonstruowanych przepisów dotyczących ich grupy zawodowej, w tym uregulowania systemu wynagrodzeń, który jest pogrążony w chaosie. Chcą spokojnie pracować, godziwie zarabiać i godnie żyć. Mieszkają w namiotach ustawionych przy Placu Na Rozdrożu w Warszawie. Byli tutaj, gdy było bardzo zimno, są i teraz, gdy panują największe upały. Zmęczeni, ale mówią, że nie odpuszczą.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O PRACOWNIKACH…

Pracownicy sądów i prokuratury trwają w swoim proteście już ponad 50 dni. Mieszkają w namiotach. Aby protestować, wykorzystują swoje urlopy wypoczynkowe. Stale obecni są także działacze związkowi, zwłaszcza z „Solidarności” i Związku Pracowników Prokuratury. W wyniku protestu do wiadomości pracowników sądów i prokuratury przekazany został projekt nowej ustawy, nad którą pracuje resort sprawiedliwości. Protestujący złożyli swoje uwagi do tego projektu i spotkali się z przedstawicielami ministerstwa, które zadeklarowało zmiany oraz zajęcie stanowiska w sprawie przedstawionych uwag, a także przeredagowanie wielu spornych zapisów. Gdyby nie ten protest do dzisiaj nie byłoby wiadomo, nad jakimi rozwiązaniami

KOMUNIKAT Z DNIA 2 CZERWCA 2019r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2019 r.     Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy   Przedstawiciele Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury obecni na spotkaniu w dniu 2 czerwca br. informują, że 30 maja 2019 r. Wiceminister M. Wójcik przekazał Sztabowi Protestacyjnemu resortowy projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Dzisiaj Sztab Protestacyjny zapoznał się  z ww. projektem. W projekcie znajduje się zapis o mnożnikowym systemie wynagradzania powiązanym z sytuacją gospodarczą w kraju, jednakże wymaga on wnikliwej analizy. Sztab Protestacyjny z przykrością stwierdził, że projekt odbiega od wypracowanych przez Zespół założeń.  Takie zapisy jak