Procedura postępowania w przypadku znajdowania się w sądzie osoby z podejrzeniem koronawirusem

Do pobrania procedura postępowania w przypadku znajdowania się w sądzie osoby z podejrzeniem koronawirusem (pismo MS z dnia 20.03.2020r., DKO-VII.5006.28.2020)