Spotkanie z Prokuratorem Generalnym i Prokuratorem Krajowym

W środę (17 kwietnia) odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z kierownictwem resortu. Spotkanie dotyczyło pracowników prokuratury. Ze strony resortu uczestniczyli w nim m.in. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk oraz Sekretarz Stanu Arkadiusz Myrcha. Niestety – musimy to przyznać – ze względu na wypadek w trasie – nasi przedstawiciele spóźnili się na spotkanie 30 minut. Jednakże w tym czasie, jaki i przez znaczną część czasu po dołączeniu do spotkania przedstawiciele ZZPiPP omawiali szeroko zagadnienie związane z roszczeniami i pozwami prokuratorów oraz odwoływaniem prokuratorów z delegacji. Tak więc uczestniczyliśmy w całej części dotyczącej pozostałych

Wystąpienie do MS ws. odpisu na zfśs

Szanowni Państwo, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854, dalej jako „u.z.z.”) niniejszym zgłasza problem związany z budżetowaniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych u pracodawców. Zgodnie ze zgłaszanymi nam przez pracodawców problemami w tworzonych projektach preliminarzy zfśs planowane są kwoty zgodnie z planem wydatków danych jednostek. Plany te – jak nam jest przekazywane – nie uwzględniają aktualnego odpisu określonego w art. 5 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 4

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Odpowiedź MOZ NSZZ “S” PSiP na list Prokuratora Krajowego z 20.03.2024 r.

Kraków, dnia 21 marca 2024 r. Szanowny Pan Dariusz Korneluk I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy     Szanowny Panie Prokuratorze, w odpowiedzi na Pana list z dnia 20 marca 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury gratuluje objęcia zaszczytnego stanowiska Prokuratora Krajowego i jednocześnie wyraża gotowość do podjęcia współpracy, w tak trudnym zadaniu, jakie stoi przed Panem, a mającym duże znaczenie dla ponad ośmiu tysięcy pracowników prokuratury, jakimi są asystenci, urzędnicy i inni pracownicy prokuratury. Organizacji

stanowisko dot. zmiany Rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

                                                        Katowice, 11 marca 2024 r.   Szanowny Pan Adam Bodnar Minister Sprawiedliwości   Szanowny Panie Ministrze, nawiązując do przedstawionego w dniu 11 marca 2024 r. (DLPK-IX.461.2.2024) projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie przedstawia, co następuje: Przyjęty w przedmiotowym projekcie sposób wyznaczenia minimalnej i maksymalnej granicy wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów opiera się na założeniach funkcjonujących na gruncie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego