Działania NSZZ “S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – droga do zmiany

Pamiętacie “Dziady pod Ministerstwem Sprawiedliwości” (31.10.2014 r.)? To wydarzenia zainicjowało serię zdarzeń prowadzących do istotnych zmian w całym sądownictwie powszechnym i prokuraturze także.   31 października, o godzinie 20:00, przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbędzie się obrzęd Dziadów zorganizowany przez Solidarność pracowników sądownictwa. Akcja ma na celu przypomnienie niewywiązanych obietnic ministra. Sądownicza Solidarność domaga się usunięcia dysproporcji płacowych i podniesienia wynagrodzeń. Happening jest kontynuacją protestów z ostatnich miesięcy. Minister Cezary Grabarczyk obiecał dodatkowe 10 mln zł dla pracowników sądownictwa w 2015 roku. Mimo to związkowcy uważają, że to niewystarczające, lecz dobry początek do dalszych rozmów. Pierwsze

pismo do MS dot. terminowości w OZSS

            Katowice, dnia 29 maja 2023 r.   Szanowna Pani Katarzyna Frydrych Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości     Szanowna Pani Minister, nawiązując do pisma z dnia 2 maja 2023 r. (DSRiN-II.5061.5.2022) kierowanego do prezesów sądów apelacyjnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury podnosi, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem OZSS wskazuje na długi czas oczekiwania na badania oraz niezadowalającą terminowość ich realizacji i na podstawie zbiorczej analizy statystyk opartych na sprawozdaniach ilościowych oraz jakościowych kierowników OZSS jako przyczyny tego stanu rzeczy wskazuje czynniki w głównej mierze

postulaty skierowane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Katowice, dnia 17 maja 2023 r.   Szanowna Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej   Szanowna Pani Minister, nawiązując do spotkania, które odbyło się w dniu 23 marca 2023 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury poniżej przedstawia swoje postulaty. W pierwszej kolejności organizacja związkowa wnosi o włączenie do chorób zawodowych zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa i stawów obwodowych oraz dyskopatii u pracowników biurowych, albowiem w sądach i prokuraturach pracownicy (szczególnie protokołujący) są coraz bardziej narażeni na powyższe dolegliwości prowadzące w konsekwencji do poważnych schorzeń związanych z wykonywaną pracą siedzącą w wymuszonej

akcja “Dwie Godziny dla Rodziny”

W związku z 12. edycją Kampanii Społecznej “Dwie Godziny dla Rodziny. Dwie Godziny dla Człowieka” (#2h4family) realizowaną przez Instytut Humanites-Człowiek i Technologia MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wystosowało pisma do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Krajowego z apelem o przyłączenie się do tegorocznej akcji. Poniżej treść pisma do Ministra Sprawiedliwości (pismo o podobnej treści zostało skierowane także do Prokuratora Krajowego). Katowice, dnia 11 maja 2023 r.    Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości      Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury na podstawie art.