MS uspokaja: Odprawy w sądach

Odprawy w sądach  – Tarcza 4.0 Ministerstwo w piśmie informuje, że projektowane przepisy nie wywierają wpływu na wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom tych instytucji w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w tym sędziom i prokuratorom przechodzącym w stan spoczynku. Nie dotyczy on także jakichkolwiek rozliczeń związanych z delegacjami, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

Powierzanie pracownikom zadań poniżej kwalifikacji [STANOWISKO]

Przedstawiamy nasze stanowisko ws. powierzania urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury obowiązków poniżej ich kwalifikacji. Genezą stanowiska są obserwowane przez nas próby zlecania szeroko pojętego sprzątania i odkażania w sądach. Zarządzenia prezesów i dyrektorów sądów nakładają np. na protokołujących obowiązek odkażania czy “sprzątania powierzchni płaskich”. Podejmujemy w tym zakresie interwencję także w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zachęcamy do pobrania, zapoznania się i rozpowszechniania tego stanowiska.

stanowisko ws. zmian organizacji pracy w sądach i wstępne rekomendacje [COVID-19]

W dniu 14 maja br. przesłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko organizacji związkowej dotyczące zmian organizacji pracy w sądach oraz wstępne rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.  W dniu 18 maja br. resort wystosował w tej sprawie pismo do prezesów sądów, które umieszczamy poniżej do pobrania.   STANOWISKO (wraz z rekomendacjami) z dnia 14 maja 2020 r. Komisji MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ws. organizacji pracy w sądzie Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury negatywnie ocenia pomysł bezwzględnego wprowadzenia we wszystkich jednostkach sądownictwa w kraju dwuzmianowego trybu pracy, tj. I zmiana od 7.00