W sądach ruszamy z nagrodami z funduszu 3%

Minister Sprawiedliwości w dniu 27 czerwca br. podjął decyzję o uruchomieniu środków z 3% funduszu nagród, utworzonego w planach finansowych jednostek sądownictwa powszechnego w ramach funduszu wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników sądów w grupie urzędników sądowych, innych pracowników, asystentów sędziego, specjalistów OZSS i kuratorów zawodowych. Nagrody wypłacone będą w dwóch transzach (w lipcu – nagrody za I półrocze i w grudniu – nagrody za II półrocze), przy uwzględnieniu naliczenia wysokości nagrody na każdy etat we wszystkich grupach pracowniczych w jednakowej wysokości. Naliczenie wyżej wymienionej nagrody dla wszystkich jednostek i grup pracowniczych w skali roku wynosi

19.06.2024 r. SPOTKANIE W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Dzisiaj (19 czerwca 2024 r.) odbyło się spotkanie Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych. Rozmowy toczyły się wokół dwóch głównych zagadnień: pieniędzy i nowej ustawy.  BUDŻET:  Uruchomiony zostanie fundusz nagród 3%, wypłata nagród będzie zrealizowana w dwóch transzach (lipiec i grudzień br.). Ustalono, że środki funduszu zostaną podzielone na poziomie krajowym, tzn. sądy powinny otrzymać jednakowe kwoty na etat we wszystkich grupach zawodowych (urzędników, innych pracowników, asystentów sędziów, kuratorów zawodowych i specjalistów OZSS). Doprecyzowywane są jeszcze rekomendacje MS ws. zasad podziału tych środków w jednostkach (na pewno będą

Relacja ze spotkania przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości ws.  specjalistów sądowych [OZSS]

9 maja 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie naszych przedstawicieli w sprawach specjalistów OZSS z nowym kierownictwem ministerstwa, Minister Zuzanną Rudzińską-Bluszcz oraz Dyrektor DKO Martą Kożuchowską-Warywodą. Celem tego spotkania nie było uzyskanie wiążących ustaleń, ale poruszenie najważniejszych kwestii dotyczących specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów [OZSS] w aspekcie przekazywanych do tej pory postulatów, chaosu informacyjnego dotyczącego prowadzonych przez lata prac analitycznych zmierzających do zmiany przepisów ustawowych, z których do tej pory nie przekazano stronie społecznej żadnych wniosków, nie nakreślono także kierunku omawianych prac.   Podkreśliliśmy, że nasze prośby o rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości były długo ignorowane,

Żądania (postulaty) pracowników wymiaru sprawiedliwości na 2025 rok

Dzisiaj Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Ad Rem”, Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej złożyły do Ministerstwa Sprawiedliwości wspólne stanowisko dotyczące żądań (postulatów) płacowych pracowników sądów powszechnych (poniżej zamieszczamy pełną treść pisma). Pisma o podobnej treści zostały skierowane do odpowiednich organów także w odniesieniu do pracowników prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz pracowników sądów administracyjnych.  Treść pisma:  Warszawa,