Protest 15 września – przyłączamy się

Katowice, dnia 18 sierpnia 2023 r.    Szanowna Pani Dorota Gardias Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych  Szanowny Pan Piotr Ostrowski Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej    Koleżanki i Koledzy,    Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że przyłącza się do protestu organizowanego przez Komitet Pracowników Sfery Publicznej w dniu 15 września 2023 r. i prosi o poinformowanie o szczegółach planowanej akcji i jej przebiegu, celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dla uczestników manifestacji.   Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną

Spotkanie z Prokuratorem Krajowym

27 lipca br. doszło do spotkania przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z Prokuratorem Krajowym. Prokuraturę Krajową reprezentowali: I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Barski i Zastępca Prokuratora Krajowego Beata Sobieraj – Skonieczna. Naszą organizację reprezentowali: Przewodnicząca MOZ NSZZ “S”PSiP Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącej MOZ NSZZ “S”PSiP Dariusz Kadulski, Pełnomocnik MOZ NSZZ “S”PSiP ds. pracowników prokuratury Agnieszka Chawińska. Rozmowa dotyczyła takich spraw jak: wysokości wynagrodzeń pracowników prokuratury – także w obliczu wzrostu płacy minimalnej i konieczności reagowania na ryzyko zarobków doświadczonych pracowników

Stanowisko ws. waloryzacji płac w 2024 r. i minimalnego wynagrodzenia za pracę

Stanowisko MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury   ws. waloryzacji płac w ustawie budżetowej na 2024 r.   oraz ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, że przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok waloryzacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 106,6% (wzrost o 6,6%) w minimalnym stopniu uwzględnia postulaty strony społecznej wzrostu wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich grupach zawodowych nieorzeczniczych w sądach powszechnych, administracyjnych, prokuraturze i IES przynajmniej na poziomie 124%, tj. o 24% i w związku z tym jest niemożliwa do zaakceptowania. Wymienione podmioty publiczne

Spotkanie w MS ws. pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego z przedstawicielami MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w sprawach dotyczących pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych. W trakcie rozmów poruszono szereg problemów, z jakimi borykają się pracownicy Instytutu:  – zbyt niskie wynagrodzenia zarówno wśród biegłych, jak i wśród pracowników technicznych, tak dla pracowników z dużym stażem pracy, jak i dla nowo zatrudnianych, – problemy z rekrutacją nowych pracowników, – problem rezygnacji z pracy doświadczonych pracowników tj. wieloletnich biegłych w tym w stopniu naukowym doktora