KAMPANIA “DWIE GODZINY DLA RODZINY” ZWIĄZANA Z MIĘDZYNARODOWYM DNIEM RODZIN

Kampania społeczna “Dwie Godziny dla Rodziny” zachęca firmy do skrócenia czasu pracy pracownikom o 2 godziny, a 15 maja to doskonała okazja, gdyż w tym dniu został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Rodzin. W związku z tym wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego apel o przyłączenie się do tej akcji. Poniżej treść pisma (pismo zostało przesłane do wiadomości Prokuratora Krajowego, Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a o podobnej treści w odniesieniu do pracowników sądów administracyjnych do Prezydenta RP oraz do wiadomości Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego).                                                                                          Katowice, dnia 13 maja 2024 r. Szanowny Pan

Pismo do MS dot. wyznaczania dni wolnych w sądach

                                                                                               Katowice, 9 maja 2024 r.   Nr-2/09/05/24  Szanowny Pan  Adam Bodnar  Minister Sprawiedliwości    Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informuje, że otrzymuje wiele sygnałów od pracowników sądów wyrażających niezadowolenie w związku z odgórnym ustalaniem dla całej apelacji dni wolnych od pracy przypadającymi między poszczególnymi dniami świątecznymi/wolnymi z obowiązkiem odpracowania w sobotę. Z informacji, do których dotarła organizacja związkowa, wynika, że to rozwiązanie jest następstwem centralizacji służb informatycznych i ma na celu zapewnienie stałej obsługi informatycznej sądów w danej apelacji. Natomiast efektem ubocznym takiej organizacji pracy jest

Spotkanie z Ministrem Adamem Bodnarem

Spieszymy Was poinformować, że dzisiaj (30 kwietnia) odbyło się osobiste spotkanie Przewodniczącej Edyty Odyjas z Ministrem Sprawiedliwości, Panem Adamem Bodnarem. Ilość poruszonych tematów była ogromna i dotyczyła problemów pracowniczych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości – tak, tych wielokrotnie poruszanych, a także bardziej indywidualnych, dotyczących konkretnych odcinków czy sądów, prokuratur, KSSiP oraz IES. Starając się wyprzedzić Wasze komentarze od razu przyznajemy, że nie było to spotkanie, które miało zakończyć się jakimiś konkretnymi decyzjami czy zobowiązaniami. Miejmy na uwadze, że Pan Adam Bodnar jest nowym ministrem. Uważamy, że konieczne jest przybliżenie sytuacji

Spotkanie z Ministrem Arkadiuszem Myrchą i Dyrektorem Arturem Strumnikiem

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z Sekretarzem Stanu w MS, Panem Arkadiuszem Myrchą i Dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej, Panem Arturem Strumnikiem. Poruszane tematy można podzielić na trzy obszary: finansowy, organizacyjny i legislacyjny. W obszarze finansowym: w części dotyczącej braku waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych oraz wynagrodzeń dyrektorów sądów wskazaliśmy przede wszystkim na obowiązujące przepisy, odwołując się do naszych stanowisk przestawionych w tej sprawie. Stanowisko ws. waloryzacji dodatków, wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz dyrektorów sądów Zwróciliśmy uwagę, że te zagadnienia związane są z praworządnością i przestrzeganiem ustaw