BON NA WYPOCZYNEK DLA CZŁONKÓW “S”

Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w wymienionych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu. Jak dostać bon na wypoczynek Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”. Członkowie naszej organizacji ws. otrzymania bonu mogą się kontaktować z lokalnymi koordynatorami, a gdy nie powołano koordynatora – wypełniając formularz poniżej. Prosimy zgłaszać się do koordynatorów, którzy otrzymają zbiorczo Bony Wypoczynkowe dla członków. Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku

PPK w sądach i prokuraturze: Skąd dodatkowe pieniądze?

PPK W SĄDACH I PROKURATURZE W dniu 8 lipca zwróciliśmy się o informacje o źródłach finansowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w sądach i prokuraturach. Interesowało nas z jakich źródeł będzie finansowana część składki przekazywana przez pracodawców oraz na jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej będą te środki księgowane. Z punktu widzenia pracownika przystąpienie do PPK skutkuje zarówno potrącaniem z jego pensji od 0,5%-2% składki obowiązkowej ale też korzyść w postaci obowiązku odprowadzania ze środków pracodawcy 1,5%. Z punktu widzenia pracodawcy to istotny koszt w budżecie. Uzyskaliśmy szybko odpowiedź dotyczącą sądów. Wynika z niej, że sądy zostały zobowiązane do zaplanowania na rok 2021

Zmiana rozporządzenia “widełkowego” dla pracowników sądów i prokuratury stała się faktem

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, na które czekaliśmy od lutego br., weszło w życie 16 lipca. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001170/O/D20201170.pdf

Jawność wynagrodzeń w sądach i prokuraturach – 19 postępowań administracyjnych

Ze skarg i odwołań MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wszczęte zostało 19 postępowań administracyjnych związanych z nieudostępnieniem informacji publicznej o wynagrodzeniach w sądach powszechnych. To niewielki odsetek, gdy zważy się, że wnioski skierowane zostały do wszystkich 378 sądów powszechnych i Prokuratury Krajowej (ok. 5%). Od pozostałych organów zobowiązanych do udostępnienia informacji odpowiedź została przesłana. Jawność wynagrodzeń w sądach: Pensje pracowników sądowych są informacją publiczną – wyrok WSA W 15 sprawach skierowano do wojewódzkich sądów administracyjnych, z czego w 10 sądy skargę uznały, zobowiązały prezesów do załatwienia wniosku i zasądziły zwrot kosztów postępowania. W 3