ODPOWIADAMY NA BEZPODSTAWNE ZARZUTY PROKURATORA JACKA SKAŁY

W związku ze skierowaniem przez prokuratora Jacka Skałę, Przewodniczącego ZZPiPP  pisma do Prokuratorów Okręgowy, w którym bezpodstawnie kwestionuje prawo „S” do działania w prokuraturze – wyjaśniamy w poniższej korespondencji Panu Przewodniczącemu podstawowe zagadnienia związane ze statusem prawnym organizacji związkowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – ukonstytuowane w Statucie Związku. Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją, w celu pozbycia się jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Te podstawowe informacje skierowane zostały także do Prokuratorów Okręgowych.

„Solidarność” Pracowników Sądownictwa chciałaby powitać w swoich szeregach Pracowników Prokuratury! Jak wiecie, już od lat jesteśmy największą organizacją związkową działającą w Sądach. Uczestniczymy we wszystkich negocjacjach na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Przygotowanie merytoryczne to zawsze nasz priorytet. Wielokrotnie współpracowaliśmy z pracownikami Prokuratury i oferowaliśmy im wsparcie, dlatego też naturalną koleją rzeczy było przyjęcie ich w poczet naszych członków. To dla Was, Pracownicy Prokuratury, zmieniamy także naszą nazwę: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Od dziś wspólnie z 45 okręgami Prokuratury będziemy walczyć o lepsze warunki płacy i pracy. Niezmiernie

Notatka ze spotkania 3.10.2019 ws. podwyżek

Uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych przywitał sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pan Michał Wójcik. Przedstawiciele związków zawodowych przedstawili swoje stanowiska: Ze strony sygnatariuszy porozumienia zawartego na zakończenie protestu prowadzonego w formie Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury, z dnia 4 lipca 2019 r. głos zabrała Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa – Edyta Odyjas. W obecnej sytuacji należy wypracować kompromis między oczekiwaniami tych, którzy chcą podziału środków po równo i tych, którzy są zaniedbani płacowo i według nich należy im się podniesienie płac większe niż pozostałym. Przede wszystkim

ASYSTENCI DO 5.500 ZŁ ZASADNICZEJ

Do Ministra Sprawiedliwości skierowaliśmy wniosek o zmianę rozporządzenia poprzez podniesienie płacy maksymalnej dla asystentów sędziów do kwoty 5.500 zł. Planowane wzrosty wynagrodzeń oraz fakt, że asystenci stanowią fachową kadrę prawników uważamy, że nie powinni zostać zablokowani w możliwości otrzymania podwyżek. Poniżej pismo do ministra: