Co z tym Trybunałem? Obchody 10. rocznicy

W tym roku obchodzimy okrągłą, dziesiątą rocznicę… zgadnijcie, czego? Złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku m.in. pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze.  I to jest NIEporozumienie!  Przypomnijmy, że w 2019 r. złożyliśmy petycję o jak najszybsze rozpoznanie wniosku (https://ps-solidarnosc.org.pl/budzimy-trybunal-konstytucyjny). Petycja została zamieszczona na stronie internetowej, ale Trybunał nadal śpi.  W związku z tym skierowaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej zapytanie, na jakim etapie znajduje się procedowanie sprawy przez TK. Jeżeli chcecie nas wesprzeć w tej inicjatywie, również możecie wysłać wniosek (wzór w załączeniu) na adres poczty elektronicznej:  prasainfo@trybunal.gov.pl   Odpowiedź Trybunału

stanowisko WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność” ws. postulatów płacowych sfery finansów publicznych

Z inicjatywy naszej organizacji związkowej na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który jest największym Regionem w strukturze “Solidarności”, przyjęto stanowisko WZD ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych. Poniżej treść stanowiska: Zabrze, dnia 15 czerwca 2023 r. Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” popiera postulaty płacowe sfery finansów publicznych, które tylko w nieznacznej części zostały zrealizowane przez Rząd i nadal są aktualne. Treść porozumienia podpisanego w dniu 7

Uchwała Komisji MOZ ws. porozumienia z dnia 7 czerwca 2023

Uchwała Nr 1/13/06/2023 Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 czerwca 2023 roku ws. Porozumienia Rząd-Solidarność     Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury mając na uwadze swoją autonomię, uchwala co następuje: § 1 Treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę jest niezgodna z intencjami, z jakimi organizacja związkowa przystąpiła początkowo do prac zespołu roboczego przy KPRM, jak i niezgodna z postulatami, potrzebami i oczekiwaniami pracowników sądownictwa i prokuratury.

Pracownicy sądów i prokuratury zasługują na podwyżki!

Komisja MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury oświadcza, że porozumienie Rząd – Solidarność podpisane 7 czerwca br. w Stalowej Woli nie spełnia w żadnej mierze postulatów i oczekiwań względem podwyżek w sferze finansów publicznych, które jako organizacja związkowa zgłaszaliśmy od początku tego roku dla pracowników sądów, prokuratur, sądów administracyjnych i Instytutu Ekspertyz Sądowych. W trakcie prowadzonych rozmów z Rządem zapewniano nas, że dotyczą one rzeczywistych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, tymczasem w porozumieniu końcowym pojawiła się jedynie niewielka jednorazowa “gratyfikacja”, co jest absolutnie oburzające i nie do zaakceptowania. Czujemy się oszukani. Ponieważ Rząd nie zrealizował