Panel dyskusyjny dotyczący BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze

INFORMACJA PRASOWA 9 maja 2019 r. | czwartek | godz. 12:00 panel dyskusyjny dotyczący BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze w miasteczku namiotowym Warszawa, Plac Na Rozdrożu W Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury w dniu 9 maja | czwartek | godz. 12:00 odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony sprawom BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze. Do udziału w panelu zaproszeni zostali: Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy oraz Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wydarzenie odbędzie się w Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury – w Warszawie, Plac Na Rozdrożu

Panel dyskusyjny dotyczący sytuacji pracowników sądów i prokuratury

INFORMACJA PRASOWA 8 maja 2019 r. | środa | godz. 15:00 panel dyskusyjny dotyczący sytuacji pracowników sądów i prokuratury w miasteczku namiotowym Warszawa, Plac Na Rozdrożu W Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury w dniu 8 maja | środa | godz. 15:00 odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony sytuacji sądów i prokuratury. Do udziału w panelu zaproszeni zostali: Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, Minister Finansów – Teresa Czerwińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik, Rzecznik Praw Obywatelskich – Michał Bodnar, Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacja prasowa o organizatorach Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury

INFORMACJA PRASOWA 8 maja 2019 r. | środa | godz. 13:15 o organizatorach namiotowego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury Warszawa | Plac Na Rozdrożu Trwająca od 7 maja akcja namiotowego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury współorganizowana jest przez następujące związki zawodowe: [1] Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, [2] Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, [3] Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, [4] Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, [5] Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi, [6] Związek Zawodowy

PRACOWNICY SĄDÓW I PROKURATURY ZAMIESZKAJĄ W MIASTECZKU NAMIOTOWYM

INFORMACJA PRASOWA 7 maja 2019 r. pracownicy sądów i prokuratury zamieszkają w miasteczku namiotowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości W dniu 7 maja 2019 r. pracownicy sądów i prokuratury –  w tym także sądów administracyjnych – rozpoczynają kolejny etap protestu, który jest kontynuacją marcowych protestów. Na Placu Na Rozdrożu w Warszawie – tuż obok siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości – pojawią się namioty. Akcja współorganizowana jest przez prawie wszystkie działające w sądach związki zawodowe. Wspólnie domagają się one wzrostu płac o 1.150 zł, z czego w tym roku oczekiwany przez związki zawodowe wzrost płac powinien osiągnąć

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW POROZUMIENIA W DNIU 24 KWIETNIA 2019r.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie 6 sygnatariuszy Porozumienia. Celem spotkania było wspólne zainicjowanie kolejnej akcji protestacyjnej na rzecz poprawy sytuacji materialnej pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Obecni na spotkaniu członkowie porozumienia jednomyślnie przyjęli propozycję zbudowania „Miasteczka” przy Ministerstwie Sprawiedliwości w terminie od 7 maja – do odwołania. Omówiono sprawy organizacyjne związane ze zgromadzeniem. Członkowie porozumienia obecni na spotkaniu zadeklarowali chęć współorganizowania „Miasteczka” na podstawie punktu 4 litera „d” przyjętej deklaracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. O szczegółach organizatorzy wraz ze współorganizatorami będą informować na bieżąco