Życzenia świąteczne

Życzymy wszystkim, aby te Święta Wielkanocne przepełnione były spokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych. Niech te radosne Święta odnowią wiarę  w lepsze jutro, a powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu. W tym świątecznym czasie przekazujemy najserdeczniejsze życzenia pracownikom sądów, prokuratur oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Sygnatariusze Porozumienia związków podpisali deklarację precyzującą zasady współpracy

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. KOMUNIKAT POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 odbyło się zaplanowane spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych wchodzących w skład Porozumienia, w celu opracowania szczegółowych zasad współpracy i współdziałania stron Porozumienia. Wspólna deklaracja Związków Zawodowych – sygnatariuszy Porozumienia została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych uczestników spotkania. Po Świętach Wielkanocnych sygnatariusze spotkają się w celu omówienia wspólnej dużej akcji. Informacje będziemy publikowali niezwłocznie. Wspólna deklaracja związków z dnia 16 kwietnia 2019 Porozumienie z 17 stycznia 2019 r.

Koszyczki z życzeniami wędrują do ministerstw

Koszyczki z życzeniami powędrowały do Premiera, Ministrów Sprawiedliwości i Finansów. Święta, Święta – czas radości, a urzędnik nadal pości. Portfel pustką w oczy kłuje – kiedy rząd nas poratuje? Kiedy nasza ciężka praca zacznie w końcu się opłacać? Żeby na święconkę było, aby nam się godnie żyło. Alleluja wesołego od szaraka sądowego.

NASZA PETYCJA DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Nasza petycja ws. niezwłocznego rozpoznania sprawy prawa do strajku powędrowała już do Trybunału Konstytucyjnego. W petycji piszemy m.in.: W kontaktach z naszymi Koleżankami i Kolegami z innych krajów europejskich – np. ostatnio z Portugalii, a wcześniej ze Słowacji – spotykamy się ustawicznie z brakiem zrozumienia dla pozbawienia nas przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej praw, które dla nich należą do standardów i gwarantowanych przez konstytucje ich państw praw i wolności związkowych oraz pracowniczych. Ty też wyślij swoją petycję – informacje i wzór znajdziesz tutaj  

BUDZIMY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W AKCJĘ BUDZENIA TRYBUNAŁU I WYSYŁANIA PETYCJI NA ADRES TK POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ Od ponad 5 lat w Trybunale Konstytucyjnym zalega nierozpoznany wniosek o  zbadanie z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku m.in. pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze. Trybunał przysnął nad tą sprawą. Prawo do strajku należy do jednych z podstawowych praw i wolności pracowniczych oraz związkowych. Nasi Koledzy z krajów europejskich nie zostali pozbawieni tego prawa i patrzą na nas ze zdumieniem. Takie pozbawianie prawa szerokiej grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę jest niedopuszczalne w państwie prawa, a wieloletnie milczenie