PRACOWNICY SĄDÓW I PROKURATURY ZAMIESZKAJĄ W MIASTECZKU NAMIOTOWYM

INFORMACJA PRASOWA 7 maja 2019 r. pracownicy sądów i prokuratury zamieszkają w miasteczku namiotowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości W dniu 7 maja 2019 r. pracownicy sądów i prokuratury –  w tym także sądów administracyjnych – rozpoczynają kolejny etap protestu, który jest kontynuacją marcowych protestów. Na Placu Na Rozdrożu w Warszawie – tuż obok siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości – pojawią się namioty. Akcja współorganizowana jest przez prawie wszystkie działające w sądach związki zawodowe. Wspólnie domagają się one wzrostu płac o 1.150 zł, z czego w tym roku oczekiwany przez związki zawodowe wzrost płac powinien osiągnąć

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW POROZUMIENIA W DNIU 24 KWIETNIA 2019r.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie 6 sygnatariuszy Porozumienia. Celem spotkania było wspólne zainicjowanie kolejnej akcji protestacyjnej na rzecz poprawy sytuacji materialnej pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Obecni na spotkaniu członkowie porozumienia jednomyślnie przyjęli propozycję zbudowania „Miasteczka” przy Ministerstwie Sprawiedliwości w terminie od 7 maja – do odwołania. Omówiono sprawy organizacyjne związane ze zgromadzeniem. Członkowie porozumienia obecni na spotkaniu zadeklarowali chęć współorganizowania „Miasteczka” na podstawie punktu 4 litera „d” przyjętej deklaracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. O szczegółach organizatorzy wraz ze współorganizatorami będą informować na bieżąco

Życzenia świąteczne

Życzymy wszystkim, aby te Święta Wielkanocne przepełnione były spokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych. Niech te radosne Święta odnowią wiarę  w lepsze jutro, a powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu. W tym świątecznym czasie przekazujemy najserdeczniejsze życzenia pracownikom sądów, prokuratur oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Sygnatariusze Porozumienia związków podpisali deklarację precyzującą zasady współpracy

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. KOMUNIKAT POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 odbyło się zaplanowane spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych wchodzących w skład Porozumienia, w celu opracowania szczegółowych zasad współpracy i współdziałania stron Porozumienia. Wspólna deklaracja Związków Zawodowych – sygnatariuszy Porozumienia została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych uczestników spotkania. Po Świętach Wielkanocnych sygnatariusze spotkają się w celu omówienia wspólnej dużej akcji. Informacje będziemy publikowali niezwłocznie. Wspólna deklaracja związków z dnia 16 kwietnia 2019 Porozumienie z 17 stycznia 2019 r.

Koszyczki z życzeniami wędrują do ministerstw

Koszyczki z życzeniami powędrowały do Premiera, Ministrów Sprawiedliwości i Finansów. Święta, Święta – czas radości, a urzędnik nadal pości. Portfel pustką w oczy kłuje – kiedy rząd nas poratuje? Kiedy nasza ciężka praca zacznie w końcu się opłacać? Żeby na święconkę było, aby nam się godnie żyło. Alleluja wesołego od szaraka sądowego.