Jak się zapisać?

Jeżeli w Twoim sądzie lub prokuraturze nie działa jeszcze NSZZ “Solidarność” wstąp do nas, wyręczymy Cię we wszystkich kwestiach formalnych i administracyjnych. W tym celu skontaktuj się z przedstawicielem Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku zawodowego, a w Twoim zakładzie pracy działa MOZ NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I PROKURATURY skontaktuj się z koordynatorem i złóż deklarację. Tam również uzyskasz wszelkie informacje na temat prowadzonej działalności i przysługujących Ci praw związkowych. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Komisji Międzyzakładowej.

Przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej bardzo prosimy o wpisanie ręcznie w widocznym miejscu nazwy jednostki organizacyjnej (sądu). To bardzo ułatwi nam pracę i przyspieszy wszelkie czynności rejestracyjne.

KROK PO KROKU

Krótka instrukcja jak się zapisać

1. Dla osób zrzeszonych w innym związkuzłóż rezygnację z członkostwa w obecnej organizacji związkowej i powiadom księgowość o zaprzestaniu potrącania składki członkowskiej. Rezygnacja z członkostwa powinna być sporządzona na piśmie, w treści wystarczy samo oświadczenie woli o wystąpieniu z danej organizacji.

2. Dla osób niezrzeszonych w innym związku
a) Wydrukuj i wypełnij deklarację członkowską ( Deklaracja_czlonkowska.pdf
b) Wyślij wypełnioną deklarację na nasz adres: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice – koniecznie z wypełnionym polem “zakład pracy” – nazwą sądu/prokuratury zatrudniającej.

lub

dostarcz wypełnioną deklarację do Koordynatora w Twoim sądzie/prokuraturze.

Pamiętaj! W deklaracji podaj prywatny (nie służbowy) adres e-mail i numer telefonu.

3. Po podjęciu przez właściwą Komisję Międzyzakładową uchwały o przyjęciu Ciebie w poczet członków NSZZ „Solidarność” wysłana zostanie informacja do pracodawców o objęciu Twojej jednostki organizacyjnej działaniem MOZ NSZZ „Solidarność” PS (w sądach lub prokuraturze, w których wcześniej nie było członków naszej organizacji) oraz informacja do księgowości/oddziału finansowego o potrącaniu składek*

OD TEJ PORY „SOLIDARNOŚĆ” BĘDZIE STAŁA ZA TOBĄ I WSPIERAŁA W KAŻDEJ SYTUACJI.

 

*jeżeli członek nie chce, aby składki były odprowadzane przez pracodawcę, może je uiszczać samodzielnie (należy to wyraźnie zaznaczyć przy składaniu deklaracji)