HAPPENING “CZAS NA DIALOG I ZMIANY”

W dniu 6 września 2023 r. pod KPRM w Warszawie odbył się happening pt. “Czas na dialog i zmiany” zorganizowany przez Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ “Solidarność”. W trakcie wydarzenia zostały złożone postulaty w sprawie wprowadzenia systemowych rozwiązań dotyczących zasad wynagradzania w szeroko pojętej sferze budżetowej. Treść postulatów:

Protest 15 września – przyłączamy się

Katowice, dnia 18 sierpnia 2023 r.    Szanowna Pani Dorota Gardias Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych  Szanowny Pan Piotr Ostrowski Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej    Koleżanki i Koledzy,    Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że przyłącza się do protestu organizowanego przez Komitet Pracowników Sfery Publicznej w dniu 15 września 2023 r. i prosi o poinformowanie o szczegółach planowanej akcji i jej przebiegu, celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dla uczestników manifestacji.   Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną

Stanowisko ws. waloryzacji płac w 2024 r. i minimalnego wynagrodzenia za pracę

Stanowisko MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury   ws. waloryzacji płac w ustawie budżetowej na 2024 r.   oraz ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, że przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok waloryzacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 106,6% (wzrost o 6,6%) w minimalnym stopniu uwzględnia postulaty strony społecznej wzrostu wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich grupach zawodowych nieorzeczniczych w sądach powszechnych, administracyjnych, prokuraturze i IES przynajmniej na poziomie 124%, tj. o 24% i w związku z tym jest niemożliwa do zaakceptowania. Wymienione podmioty publiczne

Pracownicy sądów i prokuratury zasługują na podwyżki!

Komisja MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury oświadcza, że porozumienie Rząd – Solidarność podpisane 7 czerwca br. w Stalowej Woli nie spełnia w żadnej mierze postulatów i oczekiwań względem podwyżek w sferze finansów publicznych, które jako organizacja związkowa zgłaszaliśmy od początku tego roku dla pracowników sądów, prokuratur, sądów administracyjnych i Instytutu Ekspertyz Sądowych. W trakcie prowadzonych rozmów z Rządem zapewniano nas, że dotyczą one rzeczywistych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, tymczasem w porozumieniu końcowym pojawiła się jedynie niewielka jednorazowa “gratyfikacja”, co jest absolutnie oburzające i nie do zaakceptowania. Czujemy się oszukani. Ponieważ Rząd nie zrealizował