POPIERAMY SŁUSZNE POSTULATY FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

STANOWISKO Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury poparcia protestujących funkcjonariuszy Służby Więziennej   Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury popiera postulaty i działania protestacyjne prowadzone przez Krajową Sekcję Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, że funkcjonariusze Służby Więziennej jako grupa zawodowa potrzebują aktywnego i czynnego wsparcia w walce o poprawę sytuacji finansowej, warunków pracy i bezpieczeństwa. Wierzymy, że solidaryzując się z naszymi Koleżankami i Kolegami możemy skutecznie dążyć do wdrożenia koniecznych zmian i zadbania

Protest pracowników budżetówki 23 października 2021 r.

23 października 2021 r. | sobota | godzina 12.00 | PROTEST PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ Warszawa | Ministerstwo Finansów – KPRM Współorganizatorzy: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY ORAZ INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH DO UDZIAŁU W MANIFESTACJI! Protest jest współorganizowany przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wraz z innymi organizacjami NSZZ „Solidarność” zrzeszającymi pracowników muzeów, pracowników służby celnej, pracowników urzędów skarbowych, pracowników sądów i prokuratury, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służby więziennej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Organizatorzy zapraszają

Apelujemy do Prezydenta RP o poparcie postulatów zw. z odmrożeniem wynagrodzeń

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r.          Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                                  Szanowny Panie Prezydencie, Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury reprezentująca pracowników sądownictwa, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratury wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów strony rządowej dotyczących zamrożenia płac pracowników sfery budżetowej w 2022 roku. Przy obecnej inflacji brak podwyżek oznacza realne obniżenie wynagrodzeń, tym bardziej że w bieżącym roku utrzymano wynagrodzenia w całej sferze budżetowej na poziomie z 2020 roku. Zamierzenia te są nie do przyjęcia także

Postulaty przekazane do Ministra Finansów

Postulaty złożone w czasie happeningu, który odbył się 29 lipca pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – adresowane do Premiera Rządu Matusza Morawieckiego zostały przekazane Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – Tadeuszowi Kościńskiemu. Postulaty przekazano „według kompetencji” w celu udzielenia odpowiedzi. Tutaj znajdziesz treść postulatów: