POPIERAMY SŁUSZNE POSTULATY FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

STANOWISKO
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury
poparcia protestujących funkcjonariuszy Służby Więziennej

 

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury popiera postulaty i działania protestacyjne prowadzone przez Krajową Sekcję Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, że funkcjonariusze Służby Więziennej jako grupa zawodowa potrzebują aktywnego i czynnego wsparcia w walce o poprawę sytuacji finansowej, warunków pracy i bezpieczeństwa.

Wierzymy, że solidaryzując się z naszymi Koleżankami i Kolegami możemy skutecznie dążyć do wdrożenia koniecznych zmian i zadbania o właściwe warunki pracy i płacy, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa własnego, jak i wszystkich obywateli naszego kraju.

Koleżanki i Koledzy, zawsze możecie na nas liczyć!

 

Warszawa, dnia 23 lutego 2022 r.

Komisja  MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury