Pracownicy sądów i prokuratury zasługują na podwyżki!

Komisja MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury oświadcza, że porozumienie Rząd – Solidarność podpisane 7 czerwca br. w Stalowej Woli nie spełnia w żadnej mierze postulatów i oczekiwań względem podwyżek w sferze finansów publicznych, które jako organizacja związkowa zgłaszaliśmy od początku tego roku dla pracowników sądów, prokuratur, sądów administracyjnych i Instytutu Ekspertyz Sądowych. W trakcie prowadzonych rozmów z Rządem zapewniano nas, że dotyczą one rzeczywistych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, tymczasem w porozumieniu końcowym pojawiła się jedynie niewielka jednorazowa “gratyfikacja”, co jest absolutnie oburzające i nie do zaakceptowania. Czujemy się oszukani. Ponieważ Rząd nie zrealizował postulatu związanego z podwyżkami, nie ma innej drogi jak wyjść na ulicę. I to właśnie zrobimy. Nie reprezentujemy ogromnej grupy pracowników w budżetówce. W sądownictwie i prokuraturze jest nas około 50.000 osób, ale mamy nadzieję, że we wrześniu tego roku zapełnimy ulice Warszawy, żeby okazać swój sprzeciw. To najlepszy moment, czas przed wyborami. Czas, żeby uświadomić tym, którzy jeszcze podejmują kluczowe decyzje i tym, którzy być może będą je po październiku podejmować, że nie pozwolimy się tak traktować! Jesteśmy bardzo ważną częścią pracowników sfery publicznej, praca, którą wykonujemy ma ogromne znaczenie dla obywateli i wymagamy traktowania nas godnie i z szacunkiem. Od nas wymaga się coraz więcej, a niewiele daje w zamian. Mówimy dość! 

Komisja MOZ
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury 

 

Poniżej załączamy dokument zawierający szczegóły podpisanego porozumienia z 7.06.2023 r. oraz pisma dotyczące podwyżek dla pracowników sądów powszechnych, sądów administracyjnych i prokuratury.

Porozumienie-z-dnia-7.06.2023.pdf ;

pismo-do-MS-ws.-wzrostu-wynagrodzen-pracownikow-sadow-i-prokuratury.pdf ;

pismo-do-Prezydenta-ws.-wzrostu-wynagrodzen-pracownikow-WSA.pdf