Protest 15 września – przyłączamy się

Katowice, dnia 18 sierpnia 2023 r. 

 

Szanowna Pani
Dorota Gardias
Przewodnicząca
Forum Związków Zawodowych 

Szanowny Pan
Piotr Ostrowski
Przewodniczący
Ogólnopolskiego
 Porozumienia Związków Zawodowych 

Komitet Protestacyjny
Pracowników Sfery Publicznej 

 

Koleżanki i Koledzy,   

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że przyłącza się do protestu organizowanego przez Komitet Pracowników Sfery Publicznej w dniu 15 września 2023 r. i prosi o poinformowanie o szczegółach planowanej akcji i jej przebiegu, celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dla uczestników manifestacji.  

Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl  

W imieniu Komisji
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

Edyta Odyjas