HAPPENING “CZAS NA DIALOG I ZMIANY”

W dniu 6 września 2023 r. pod KPRM w Warszawie odbył się happening pt. “Czas na dialog i zmiany” zorganizowany przez Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ “Solidarność”. W trakcie wydarzenia zostały złożone postulaty w sprawie wprowadzenia systemowych rozwiązań dotyczących zasad wynagradzania w szeroko pojętej sferze budżetowej.

Treść postulatów: POSTULATY-ZLOZONE-W-KPRM-6.09.2023r.pdf