Apel do pracodawców w sądach i prokuraturach

Katowice, dnia 23 marca 2020r.

 

Prezesi Sądów

Dyrektorzy Sądów

Prokuratorzy Okręgowi

Prokuratorzy Regionalni

(Pracodawcy)

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze stworzenie bezpiecznych warunków pracy w miejscu pracy we wszystkich jednostkach sądów oraz prokuratur w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wnosimy o całkowite zamknięcie stanowisk, gdzie dopuszczani byli dotychczas interesanci, we wszystkich sądach i prokuraturach w kraju. Przepis § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, daje Państwu taką możliwość. W ocenie organizacji związkowej podjęcie takich działań uspokoi pracowników sądów i prokuratur, dla których bezpośredni codzienny kontakt z interesantami jest ogromnym stresem. Różne, sprzeczne komunikaty i zarządzenia w poszczególnych jednostkach, dodatkowo wprowadzają niepotrzebny chaos. Z informacji przekazywanych przez organy zewnętrzne wynika, że sanepidy są przeciążone, a służba zdrowia stara się utrzymać na poziomie względnej wydolności. Tymczasem każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych pracownikach sądów i prokuratur zakażonych wirusem i problemach związanych z kierowaniem na kwarantannę zagrożonych współpracowników i zamykaniem części sądów (wydziałów, pięter lub całych budynków). Prokuratury są zamykane całkowicie w takim przypadku.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie pracy zdalnej dla większości pracowników nie jest możliwe z powodu braku pełnej digitalizacji dokumentów w systemach informatycznych. Tym samym praca w domu bez dostępu do akt czy innej dokumentacji nie ma racji bytu. Z tych względów proponujemy wprowadzenie we wszystkich jednostkach rotacyjnego systemu pracy w takim kształcie, który najlepiej odpowiada potrzebom danej jednostki. Rotacyjny system pracy jest najskuteczniejszym narzędziem zmniejszającym ryzyko szerzenia się pandemii oraz daje większe szanse na utrzymanie ciągłości pracy sądów i prokuratur, obniżając znacząco ryzyko zamknięcia części lub całego zakładu pracy.

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest wynoszenie akt spraw poza siedzibę sądu przez orzeczników, dlatego apelujemy, aby Państwo zezwalali na zabieranie do domu jedynie akt spraw wymagających podjęcia niezwłocznie decyzji oraz akt z katalogu spraw pilnych. Pozwoli to również ograniczyć do minimum korespondencję wychodzącą z sądów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17.03.2020r. (DNA-II.510.20.2020). Natomiast w przypadku korespondencji przychodzącej, winna być ona poddana kwarantannie przynajmniej 24-godzinnej.

Dziękujemy wszystkim Pracodawcom, którzy w tak trudnej i nowej sytuacji starają się swoich pracowników chronić, jednocześnie zapewniając płynne wykonywanie prac pilnych dla obywateli. W tej chwili myśl o ewentualnych zaległościach czy statystyce powinna zejść na dalszy plan. Tu i teraz liczy się przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo podległych Wam pracowników, a pośrednio również obywateli.

Z poważaniem,

Komisja MOZ NSZZ “Solidarność”

Pracowników Sądowictwa i Prokuratury