KOMUNIKAT ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 30.01.2020r.

Dzisiaj odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W czasie spotkania obie strony przedstawiły swoje propozycje podziału II transzy wzrostu wynagrodzeń wraz z argumentami. Strona społeczna prezentowała w trakcie spotkania jednolite stanowisko. Kolejne spotkanie odbędzie się za tydzień lub dwa tygodnie, już w obecności Ministra Michała Wójcika. Uzgodnienia będą kontynuowane.

Informacja o złożonym piśmie ws. ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Katowice, dnia 27 stycznia 2020 r. Nr 4/27/01/2020          Szanowny Pan Michał Wójcik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości                           Szanowny Panie Ministrze, W związku ze zdjęciem z porządku obrad Rady Ministrów projektu Ustawy o urzędnikach i pracownikach administracyjnych sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz biorąc pod uwagę rozpoczęcie nowej kadencji Sejmu, wnoszę o podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją obecnej Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w szczególności w zakresie artykułu 14, uwzględniając konieczność „modernizacji wynagrodzeń” (uporządkowania stanowisk wraz ze wzrostem wynagrodzeń). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż

WYPOWIEDZI UDZIELONE PRASIE WS. PODWYŻEK

– Nie doszło jeszcze do ustalenia jakiegoś kompromisu w tym zakresie pomiędzy stroną związkową a rządową. Występowaliśmy do ministerstwa o przedstawienie nam danych o wynagrodzeniach i te dane właśnie dostaliśmy. Wynika z nich, że dysproporcje są. Przykład? W skali ogólnokrajowej, na stanowiskach najbardziej doświadczonych pracowników wspomagających sędziów czyli starszych sekretarzy sądowych mam średnią zarobków na poziomie 3445 zł brutto, ale mamy również rozpiętość tych wynagrodzeń między 2121 a 5816 zł brutto. Czyli mimo, że od 2016 r. zrobiliśmy wiele żeby tych różnic nie było, one nadal są – powiedział w rozmowie z Prawo.pl wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność

PRACOWNIKU, NIE DAJ SIĘ ROBIĆ W BALONA!

DO PRACOWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W reakcji na zaniepokojenie pracowników zasadami podziału środków na podwyżki wyjaśniamy: 1) przede wszystkim w tej sprawie nie zostały jeszcze poczynione żadne wiążące ustalenia między związkami zawodowymi a Ministerstwem Sprawiedliwości. Wszelkie spekulacje dotyczące tej kwestii są nieprawdziwe i nieuprawnione. 2) Nie jesteśmy związkami, które walcząc o podwyżki kalkulują swoje działania wyłącznie chęcią pozyskania jak największej liczby członków. Oczywiście bardzo liczymy się ze zdaniem pracowników w tak ważnych kwestiach. Zdajemy sobie sprawę – co oczywiste – z potrzeby podnoszenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom zatrudnionym w sądach. Wsłuchujemy się