Prośba do MS o odezwę do instystucji współpracujących z sądami

Katowice, dnia 30 marca 2020 r. Szanowny PanZbigniew ZiobroMINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI   Szanowny Panie Ministrze, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się do Pana Ministra Sprawiedliwości o wystosowanie stosownej odezwy do wszystkich jednostek i władz wykonujących zadania publiczne, z którymi współpracują sądy powszechne (prokuratur, policji, urzędów skarbowych, urzędów celnych itd.), aby mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, ograniczyły kierowanie do sądów pism, co do których nie biegną terminy procesowe (np. aktów oskarżenia, pism i wniosków o wydanie odpisu orzeczenia). Po wejściu stosownych przepisów wstrzymujących bieg terminów, zwracamy się o wystosowanie podobnego

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Prośba do MS o zajęcie stanowiska ws. transkrypcji

Katowice, dnia 31 marca 2020 r. Szanowny PanMichał WójcikSekretarz Stanuw Ministerstwie Sprawiedliwości Szanowny PanArtur StrumnikDyrektor Departamentu Budżetui Efektywności Finansowejw Ministerstwie Sprawiedliwości   Szanowni Państwo, W związku z pismem Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. Informatyzacji sądownictwa powszechnego z dnia 20 marca 2020 r. zwracamy się o zajęcie stanowiska w przedmiocie propozycji powierzenia zadania sporządzania transkrypcji protokołów elektronicznych pracownikom sądu, którzy na co dzień nie stanowią członków zespołów transkrybenckich. Organizacja związkowa jest zaniepokojona faktem wskazanym w piśmie Zastępcy Koordynatora, że terminowa realizacja zadań związanych z transkrypcją była dotąd utrudniona z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe.

Apel do sędziów, asesorów i referendarzy

Katowice, dnia 26 marca 2020r.   Szanowni Państwo Sędziowie, Asesorzy i Referendarze Sądowi Stowarzyszenia Sędziowskie Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych   APEL OTWARTY W tym bardzo trudnym dla wszystkich okresie epidemii, w związku z bardzo licznie zgłaszanymi przez pracowników sekretariatów sądowych sytuacjami, zdecydowaliśmy się wystosować do Wszystkich Państwa apel. Prosimy, by zwłaszcza Stowarzyszenia Sędziowskie i Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych z podobnym apelem wystąpiły do swoich Członków. W naszym głębokim przekonaniu, gdy najważniejsze teraz staje się opanowanie sytuacji epidemicznej oraz ochrona zdrowia, a jak pokazują niektóre sytuacje z kraju, także i życia nas wszystkich uważamy,

Apel do pracodawców w sądach i prokuraturach

Katowice, dnia 23 marca 2020r.   Prezesi Sądów Dyrektorzy Sądów Prokuratorzy Okręgowi Prokuratorzy Regionalni (Pracodawcy)   Szanowni Państwo, Mając na uwadze stworzenie bezpiecznych warunków pracy w miejscu pracy we wszystkich jednostkach sądów oraz prokuratur w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wnosimy o całkowite zamknięcie stanowisk, gdzie dopuszczani byli dotychczas interesanci, we wszystkich sądach i prokuraturach w kraju. Przepis § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, daje Państwu taką możliwość. W ocenie organizacji związkowej podjęcie takich działań