KOMUNIKAT Z DNIA 2 CZERWCA 2019r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2019 r.     Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy   Przedstawiciele Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury obecni na spotkaniu w dniu 2 czerwca br. informują, że 30 maja 2019 r. Wiceminister M. Wójcik przekazał Sztabowi Protestacyjnemu resortowy projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Dzisiaj Sztab Protestacyjny zapoznał się  z ww. projektem. W projekcie znajduje się zapis o mnożnikowym systemie wynagradzania powiązanym z sytuacją gospodarczą w kraju, jednakże wymaga on wnikliwej analizy. Sztab Protestacyjny z przykrością stwierdził, że projekt odbiega od wypracowanych przez Zespół założeń.  Takie zapisy jak

Spotkanie ze stroną rządową

INFORMACJA PRASOWA 8 maja 2019 r. | środa | godz. 18:00 spotkanie ze stroną rządową  Miasteczko Pracowników Sądów i Prokuratury Warszawa | Plac Na Rozdrożu W dniu 8 maja o godz. 15:00 do namiotowego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury przybyli: Paweł Szrot – sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Michał Wójcik – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po krótkim spotkaniu z mieszkańcami Miasteczka minister Wójcik zaprosił reprezentantów protestujących do gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości na rozmowę. W rozmowie uczestniczyli także: Agata Gałuszka-Górska – Pierwszy Zastępca Prokuratora Krajowego, Beata Sobieraj-Skonieczna –

Odniesienie do wypowiedzi Anny Jaromin (KNSZZ „Ad Rem”) dot. mobbingu

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w odniesieniu do wypowiedzi Anny Jaromin – Wiceprzewodniczącej KNSZZ „Ad Rem” Oddział Wrocław, wyemitowanej w dniu 5 marca 2019 r. w RMF FM w części dotyczącej mobbingu w sądach powszechnych przedstawia co następuje: W ww. materiale radiowym prowadzący wywiad zacytował wypowiedź naszej organizacji związkowej o tym, że 70% pracowników zatrudnionych w sądach pracuje w warunkach sprzyjających powstawaniu mobbingu. Anna Jaromin skomentowała tę wypowiedź słowami: „Kwestia mobbigu to na pewno jakieś jednostkowe przypadki”. Wobec powyższego pragniemy zwrócić uwagę, że w tym zakresie zostały, w ramach projektu pt. „Monitoring

MANIFESTACJA 5 MARCA: OSTATKI U PREMIERA!

CZAS NA KONKRETNE DZIAŁANIE! ZASŁUGUJEMY NA SZACUNEK, GODNE WARUNKI ŻYCIA ORAZ GODZIWE WYNAGRODZENIE! POBIERZ ULOTKĘ: Podnieśmy zmęczony wzrok, odejdźmy od biurek i spójrzmy w oczy władzy. Niech przestaną udawać, że nas nie ma! My codziennie dajemy z siebie wszystko  – oczekujemy od rządzących tego samego! Nasze zakresy obowiązków pękają w szwach, a my nadal, kosztem zdrowia i czasu dla naszych rodzin, staramy się podołać obowiązkom. Pokażmy, jak bardzo nasza praca jest odpowiedzialna i ciężka. Niech obywatel dowie się, jak bardzo przeżywasz, kiedy przygotowujesz nakaz przyjęcia do aresztu chłopaka w wieku swojego syna; jakich

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury W dniu 28 listopada 2018 r. Zespół pracował nad przesłanym wcześniej przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa dokumentem opracowanym wspólnie z niżej wymienionymi osobami, zawierającym proponowane rozwiązania. Żywiołowa dyskusja dotyczyła: procedury naboru na wolne stanowisko, drogi awansu, długości stażu urzędniczego, kadencyjności funkcji kierownika oraz sposobu naboru na tę funkcję. Najbardziej spornym zagadnieniem był w gruncie rzeczy tzw. słowniczek pojęć mający znaleźć się w przyszłej ustawie. Problem stanowi bowiem wymóg bardzo dokładnego i rzetelnego uregulowania oraz opisu definicji