Nowy projekt rozporzadzenia dot. wynagrodzeń asystentów sędziów

W końcu długo oczekiwany przez asystentów sędziów nowy projekt rozporządzenia zmieniającego “widełki” płacowe w tej grupie zawodowej. Przypomnijmy, że zmiany w tym zakresie były postulowane m.in. przez naszą organizację związkową w zeszłym roku (we wrześniu). Wówczas Ministerstwo Sprawiedliwości nie przychyliło się do ich wprowadzenia przed wypłatą środków od października 2019 r.

Przedmiotowy projekt jest jeszcze w fazie konsultacji.