Prośba do MS o odezwę do instystucji współpracujących z sądami

Katowice, dnia 30 marca 2020 r.

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

  Szanowny Panie Ministrze,

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się do Pana Ministra Sprawiedliwości o wystosowanie stosownej odezwy do wszystkich jednostek i władz wykonujących zadania publiczne, z którymi współpracują sądy powszechne (prokuratur, policji, urzędów skarbowych, urzędów celnych itd.), aby mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, ograniczyły kierowanie do sądów pism, co do których nie biegną terminy procesowe (np. aktów oskarżenia, pism i wniosków o wydanie odpisu orzeczenia).

Po wejściu stosownych przepisów wstrzymujących bieg terminów, zwracamy się o wystosowanie podobnego apelu ponownie – z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych.

Z poważaniem,

Komisja MOZ NSZZ “S” Pracowników
Sądownictwa i Prokuratury