Interwencja ws. kuratorów okręgu gliwickiego

Konieczna była interwencja ws. wywiadów kuratorskich, które miały ruszyć w okręgu gliwickim.

Wywiady te mają dotyczyć spraw dotyczących udzielenia przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz udzielania zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego osobom przebywającym w izolacji więziennej. 

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w tej sprawie zwróciła się o zajęcie stanowiska do Ministerstwa Sprawiedliwości. 

W dniu 1 kwietnia 2020 r. resort sprawiedliwości zwrócił się w tej sprawie do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.