Zwracamy się do Prokuratora Krajowego o wdrożenie działań profilaktycznych

Zalecenia zawarte w treści pisma skierowanego do wszystkich prokuratur z dnia 10 marca 2020 r. (nr PK I BP 024.8.2020) obecnie są niewystarczające. Jako organizacja związkowa apelujemy o wprowadzenie zakazu przyjmowania interesantów za wyjątkiem osób zatrzymanych i doprowadzanych przez organy policji, bądź osób zgłaszających się po zezwolenia na pochowanie zwłok. W szczególności objęci ochroną powinni być pracownicy biur podawczych i ochrony poprzez zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące i maseczki ochronne, rękawiczki, gdyż nie otrzymawszy odpowiedniej ochrony i zabezpieczeń, są oni nadmiernie narażeni na ekspozycję czynników chorobotwórczych, w tym COVID-19.

SPÓR ZBIOROWY: NIEUZASADNIONE RÓŻNICE WYNAGRODZEŃ W ŁÓDZKICH PROKURATURACH

2.200 zł – nawet tyle wynoszą różnice w wynagrodzeniach najbardziej doświadczonych urzędników. Nie mają one żadnego uzasadnienia. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wchodzi w spór zbiorowy. 3 marca 2020 roku w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zostały złożone żądania płacowe zwiększenia płac najmniej zarabiającym, a jednocześnie najbardziej doświadczonym urzędnikom. Złożyła je Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Różnice te wynoszą nawet 2.200 zł na stanowiskach referendarzy – czyli najbardziej doświadczonych urzędników. W połowie 2019 r. prowadziliśmy protest miasteczka namiotowego w Warszawie. Zgodnie z zawartym w lipcu

Pismo ws. środków finansowych, które mogą zostać wypłacone pracownikom prokuratur

Do I Zastępcy Prokuratora Generalnego skierowane zostało ws. udzielenia informacji o możliwościach skierowania do pracowników środków, któ®e mogłyby zostać wypłacone pracownikom prokuratur. Wielu z nich zarabia zdecydowanie mniej niż pracownicy w sądach, gdzie od 2016 r. trwa proces usuwania niesprawiedliwości i niwelowania dysproporcji. Takie środki finansowe – podobnie jak kierowane w ostatnich latach do pracowników sądów – mogłby stanowić istotny element chociaż doraźnego zwiększenia płac.