Analiza wynagrodzeń w Prokuraturze Krajowej w 2019 roku: Wnioski dotyczące transparentności płac

Odkryj prawdę o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej w 2019 roku: analiza, wykresy i wnioski dotyczące transparentności płac.

W dzisiejszych czasach przejrzystość płac w instytucjach publicznych jest jednym z ważniejszych aspektów, które wpływają na zaufanie obywateli do państwa. W celu zapewnienia transparentności płac w Prokuraturze Krajowej, na początku grudnia 2019 roku złożono wniosek o udostępnienie informacji na temat wynagrodzeń pracowników za trzy pierwsze kwartały tego samego roku.

Jednakże odpowiedź nie nadchodziła przez bardzo długi czas. Po dokładnym policzeniu okazało się, że czas oczekiwania na udzielenie informacji wyniósł aż 481 dni, czyli ponad półtora roku. Taki długi czas oczekiwania na udzielenie informacji może budzić niepokój i wątpliwości wśród społeczeństwa odnośnie do transparentności płac finansowanych ze środków publicznych.

Warto także dodać, że ostatecznie uzyskanie informacji o wydatkowaniu środków publicznych przez Prokuraturę Krajową wymagało działania sądów administracyjnych dwóch instancji. Musieliśmy wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który orzekł o obowiązku udzielenia informacji. Jednak nawet po tym orzeczeniu Prokuratura Krajowa złożyła odwołanie, co skutkowało kolejnym postępowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ostatecznie, po długim procesie, dzięki naszym działaniom obywatele uzyskali informacje o wynagrodzeniach pracowników Prokuratury Krajowej za pierwsze trzy kwartały roku 2019. Tak długi proces uzyskania informacji z pewnością wpłynął negatywnie na zaufanie do instytucji publicznych oraz na poczucie przejrzystości i uczciwości w zarządzaniu środkami publicznymi.

Poniżej przedstawiamy informacje opracowane na podstawie uzyskanych danych.

I. Wynagrodzenia zasadnicze:

  1. Asystenci prokuratora otrzymywali wynagrodzenia zasadnicze w zakresie 4200,00 – 6000,00 zł, co stanowi różnicę wynagrodzeń w tej grupie zawodowej na poziomie 1800 zł.
  2. Urzędnicy otrzymywali wynagrodzenia zasadnicze w zakresie 3010,00 – 14500,00 zł, co stanowi różnicę wynagrodzeń w tej grupie zawodowej na poziomie 11490 zł.
  3. Inni pracownicy otrzymywali wynagrodzenia zasadnicze w zakresie 3010,00 – 6000,00 zł, co stanowi różnicę wynagrodzeń w tej grupie zawodowej na poziomie 2990 zł.

II. Premie:

  1. Grupa zawodowa Asystenci:
   1. I kwartał: wypłacono 32750 zł dla 21 osób, co stanowi średnio 1560 zł na osobę,
   2. II kwartał: wypłacono 40250 zł dla 22 osób, co stanowi średnio 1830 zł na osobę,
   3. III kwartał: wypłacono 67785 zł dla 23 osób, co stanowi średnio 2951 zł na osobę.

2. Grupa zawodowa Urzędnicy:

   1. I kwartał: wypłacono 346625 zł dla 168 osób, co stanowi średnio 2062 zł na osobę,
   2. II kwartał: wypłacono 443200 zł dla 174 osób, co stanowi średnio 2545 zł na osobę,
   3. III kwartał: wypłacono 639435 zł dla 175 osób, co stanowi średnio 3654 zł na osobę.

3. Grupa zawodowa Inni pracownicy:

   1. I kwartał: wypłacono 236639 zł dla 78 osób, co stanowi średnio 3032 zł na osobę,
   2. II kwartał: wypłacono 41340 zł dla 84 osób, co stanowi średnio 492 zł na osobę,
   3. III kwartał: wypłacono 428246 zł dla 85 osób, co stanowi średnio 5041 zł na osobę.

Najwyższe średnie premie były wypłacane dla grupy zawodowej Inni pracownicy w trzecim kwartale, gdzie wynosiły one 5041 zł na osobę. Dla grupy zawodowej Urzędnicy również średnie premie rosły w kolejnych kwartałach, osiągając wartość 3654 zł na osobę w trzecim kwartale.

III. Nagrody:

  • 1. Grupa zawodowa Asystenci: wypłacono 0 zł, dla 0 osób, minimalna 0 zł, średnia 0 zł, maksymalna 0 zł.
  • 2. Grupa zawodowa Urzędnicy: wypłacono 81700 zł, dla 18 osób, minimalna 1200 zł, średnia 4540 zł, maksymalna 8000 zł.
  • 3. Grupa zawodowa Inni pracownicy: wypłacono 108100 zł, dla 21 osób, minimalna 1800 zł, średnia 5150 zł, maksymalna 10000 zł.

Najwyższa wartość nagród została wypłacona dla grupy zawodowej Inni pracownicy, gdzie minimalna wartość nagrody wyniosła 1800 zł, a maksymalna wyniosła 10000 zł. Dla grupy zawodowej Urzędnicy, minimalna wartość nagrody wynosiła 1200 zł, a średnia wartość wyniosła 4540 zł.

IV. Dodatki specjalne za okresowe zwiększenie obowiązków:

  • 1. Grupa zawodowa Asystenci: wypłacono 37645 zł, dla 4 osób, minimalna 873 zł, średnia 855 zł, maksymalna 1638 zł.
  • 2. Grupa zawodowa Urzędnicy: brak spójnych danych – zwrócono się o uzupełnienie informacji.
  • 3. Grupa zawodowa Inni pracownicy: wypłacono 58187 zł, dla 14 osób, minimalna 385 zł, średnia 378 zł, maksymalna 2200 zł.

Dodatki specjalne za okresowe zwiększenie obowiązków były wypłacane tylko dla grupy zawodowej Asystenci oraz dla grupy zawodowej Inni pracownicy. Najwyższa wartość dodatku wyniosła 2200 zł, a minimalna wyniosła 385 zł.

Wnioski:

 • 1. Wynagrodzenia zasadnicze dla grupy zawodowej Urzędnicy były najwyższe, osiągając wartość maks. 14500 zł, podczas gdy wynagrodzenia zasadnicze dla grupy zawodowej Asystenci i Inni pracownicy wahały się w granicach maks. 6000 zł.
 • 2. Średnie premie rosły w kolejnych kwartałach dla wszystkich grup zawodowych. Najwyższe średnie premie były wypłacane dla grupy zawodowej Inni pracownicy w trzecim kwartale.
 • 3. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dla grupy zawodowej Asystenci nie wypłacono żadnych nagród, co może w przyszłości wpłynąć na ich motywację i zaangażowanie w pracę.
 • 4. Brak spójnych danych co do dodatków specjalnych dla grupy zawodowej Urzędnicy utrudnia dokładną analizę tej kategorii wynagrodzeń.
 • 5. Można zauważyć dużą zmienność w wysokości nagród i dodatków specjalnych w zależności od grupy zawodowej. Warto przemyśleć sposoby ich wypłacania.
 • 6. Analiza danych dotyczących dodatków specjalnych oraz premii w Prokuraturze Krajowej w 2019 roku pokazuje różnice między grupami zawodowymi w otrzymywaniu tych świadczeń.
 • 7. Dążenie do większej przejrzystości w wypłacie dodatków i premii może pomóc uniknąć nierówności wśród pracowników i zwiększyć transparentność płac finansowanych ze środków publicznych.
20240406 Informacja publiczna (plik *pdf)

Wynagrodzenia w PK: Wygrana „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury